PÁLYÁZATI KÍRÁS ÉLEMEZÉSVEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

2013 . május 31 .

Mézeskalács Óvoda
                            
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mézeskalács Óvoda
konyha

élelmezésvezető
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2074 Perbál, Szabadság utca 9.
Pest megye, 2074 Perbál, Hősök tere 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Egészséges étkeztetés biztosítása, étlapok szabályzat szerinti összeállítása korosztályonként, nyersanyag szükséglet tervezése, könyvelése, szoftverrel étlapok kalkulációja, konyha munkájának irányítása, ellenőrzése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
         Középfokú képesítés, Élelmezésvezetői szakképesítés OKJ 5281101 0000 00 00,
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
         magyar állampolgárság
         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         költségvetési intézménynél szerzett konyhai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
         gyermekétkeztetés területén szerzett szakmai tapasztalat
         gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret

Elvárt kompetenciák:
         jó kommunikációs készség, kiegyensúlyozott személyiség, türelem, jó szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Iskolai végzettséget (és egyéb képzettségeket) igazoló okirat másolatát
         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
         Pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, pályázatát az eljárásban résztvevők megismerhetik
         Szakmai program a konyha minél gazdaságosabb üzemeltetésére vonatkozóan

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga László polgármester vagy Regősné Báder Erika óvodavezető nyújt, a 06/30-205-6799 vagy a 06-30/206-7381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Mézeskalács Óvoda címére történő megküldésével (2074 Perbál, Szabadság utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 734/2013 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.perbal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. június 3.

Hírek, aktualitások

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dom...

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

Hirdetések