Pályázati kiírás matematika – kémia vagy matematika – fizika szakos tanár munkakör betöltésére

2011 . június 21 .

A Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola – Perbál a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet matematika – kémia szakos tanár vagy matematika – fizika szakos tanár munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012. június 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2074 Perbál, Hősök tere 2.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: matematika és kémia vagy matematika és fizika tantárgyak tanítása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:  Főiskola, matematika – kémia vagy matematika – fizika szak,  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség .
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  önéletrajz, diploma másolat, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bors Andrea (2011. június 11. után) nyújt, a 30/206-5135-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola – Perbál címére történő megküldésével (2074 Perbál, Hősök tere 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 168/2011 , valamint a munkakör megnevezését: matematika – kémia szakos tanár vagy matematika – fizika szakos tanár.
vagy elektronikus úton Bors Andrea részére az  iskolaigazgato@perbal.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Iskolai és községi honlap – 2011. június 21.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.iskolaperbal.hu honlapon szerezhet.

 

Hírek, aktualitások

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 2017. november 16-i ülésén elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázati anyagokat és a 48-60/2017...

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Hirdetések