Pályázat szociális, munkaügyi és igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

2015 . április 6 . I I

Perbáli Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Perbáli Polgármesteri Hivatal szociális, munkaügyi és igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2074 Perbál, Fő utca 6.

Ellátandó feladatok:

Szociális igazgatási feladatok: helyi rendelet alapján az arra rászorulók részére települési támogatást állapít meg pénzben vagy természetben, elrendeli a köztemetést, amennyiben nincs hozzátartozó, vagy senki nem vállalja a temetést- igazolást ad ki a védett fogyasztóvá nyilvánítás feltételeinek fennállásáról- polgármester hatáskörébe tartozó ügyeket másodfokú képviselő-testületi döntésre előkészíti, a Szociális Bizottság munkájának szakszerű koordinálása, részvétel a bizottsági üléseken, jegyzőkönyvek elkészítése, szociális tárgyú rendeletek felülvizsgálatának elvégzése, hatóság kérelemére a nyilvántartásból az ellátásokról adatot szolgáltat, társhatósági megkeresésre környezettanulmányt vesz fel, megállapítja a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.
Munkaügyi feladatok: humánpolitikai feladatok ellátása, munkaügyi nyilvántartások vezetése, statisztikák, kimutatások készítése, munkavállalók be- és kiléptetésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok végzése, köztisztviselők beléptetése, kinevezési, átsorolási, munkaviszony megszüntetési okiratok elkészítése, megküldése a MÁK-nak, közalkalmazottak beléptetése, kinevezési, átsorolási, munkaviszony megszüntetési okiratok elkészítése, megküldése a MÁK-nak, munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak beléptetése, kinevezési, átsorolási, munkaviszony megszüntetési okiratok elkészítése, módosítása, nyilvántartása, megbízási szerződések alapján kifizetendő juttatások számfejtése, munkaügyi számítógépes nyilvántartó program (KIR3) kezelése, szabadságengedélyek nyilvántartása, munkabér és fizetéselőlegek nyilvántartása, behajtása, szükség esetén letiltás kezdeményezése.
Igazgatási feladatok: hagyatéki ügyintézés, népesség és lakcímnyilvántartás vezetése, kereskedelmi ügyekkel, vállalkozásokkal, telephelyengedélyekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés, az anyakönyvi eljárások szakszerű elvégzése, anyakönyvek vezetése, házasságkötések jogszerű lefolytatása, közterület-használati engedélyek kiadása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: szociális igazgatási, munkaügyi, igazgatási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2002.(I.28.) számú önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 •  Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet
 • Középiskola/gimnázium,
 •  Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • KIR3 Központi Illetményszámfejtő Rendszer teljes körű ismerete, alkalmazása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai, fényképpel ellátott önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 20.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Perbáli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2074 Perbál, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 411/2015. , valamint a munkakör megnevezését: szociális, munkaügyi és igazgatási ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Perbál Község Önkormányzat honlapja – 2015. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.perbal.hu honlapon szerezhet.

Hírek, aktualitások

Perbál címere

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. április 21-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 350-es telefonszámon ügyeletet tart. Megértésüket köszönjük!  ...

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések