Pályázat jegyzői állás betöltésére

2008 . augusztus 25 .

Perbál Község Képviselő-testülete
pályázatot hirdet Jegyzői állásának betöltésére

A munkakör betölthető a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Ktv.) alapján.  

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzseri képesítés,
• jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Ktv. szerint megadott mentesítés,
• legalább két éves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
• részletes szakmai önéletrajzot,
• iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolatát (eredetiben a meghallgatáskor kell bemutatni),
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzeléseket,
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, illetve, hogy hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen való tárgyaláshoz,
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázatban résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul.
A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével- határozatlan időre szól. A munkakört teljes munkaidőben kell ellátni.
Az illetmény és az egyéb juttatások megállapítása a Ktv. És az 1/2002.(I.28.) önk. rendelet alapján történik.
Szolgálati lakás megoldható.
A pályázatokat Varga László polgármesternek címezve (2074 Perbál, Fő u. 6.) kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzői pályázat”.
A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat elbírálása a lejárati határidőt követő testületi ülés. A döntést bizottság készíti elő.
Az álláshely a Képviselő-testület döntése után azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatos információ a polgármestertől kérhető: Varga László, (06-26-570-027, vagy 06-30-9520-887).

Hírek, aktualitások

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dom...

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

Hirdetések