Pályázat hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás lebonyolítására

2009 . szeptember 23 .

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 111/2009.(VII.20.) határozatával úgy döntött, hogy a KMOP-5.2.1/A-2008-0031 számú Településközpont fejlesztése elnevezésű beruházás megvalósításához a támogatási összegen felüli részt, 80.000.000,- Ft, azaz Nyolcvanmillió forint összeget a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretéből biztosítja.

Perbál Község Önkormányzata pályázatot hirdet a hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás lebonyolítására, melynek célja, hogy a hitel kamatai illetve egyéb költségei az önkormányzat számára a legkedvezőbbek legyenek.
A pályázat beérkezési határideje: 2009. szeptember 28. 12 óra
A pályázatokat papír alapon kell benyújtani Varga László polgármesternek címezve a 2074 Perbál, Fő u. 6. címre.

Hírek, aktualitások

tél

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Perbál – s erre egyre nagyobb a lakosság igénye -, őrzi gyöngyszemeit, éli, átörökíti hagyományait. Ilyen gyöngyszemek a perbáli receptek, melyek ott lapulnak a családok fiókjainak mélyén, s újra előkerülnek, „diva...

Hirdetések