Pályázat az önkormányzati tulajdonú 868/18 hrsz-ú, 862 m² alapterületű beépítetlen terület térítésmentes használatára

2016 . június 8 .

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 79/2016.(V. 23.) számú határozatával úgy döntött, pályázatot hirdet az önkormányzati tulajdonú 868/18 hrsz-ú, 862 m² alapterületű beépítetlen terület térítésmentes használatára vonatkozóan az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 8/2013.(V. 31.) ÖK. rendelet alapján.

A használatba vevőnek biztosítania kell, hogy a terület elhanyagoltságát megszünteti, rendbe rakja, befüvesíti, gondoskodik a terület gyommentességéről és tisztán tartásáról a saját költségén.

A használatba vevő az ingatlant az önkormányzattal történő előzetes egyeztetés és az önkormányzat képviselőjének írásos engedélye alapján fákkal, bokrokkal beültetheti, illetve tereprendezést végezhet a saját költségén. Ezekről a használatba vevő előzetesen írásos tervet köteles bemutatni az önkormányzatnak.

A használatba vevő az ingatlant kizárólag saját célra használhatja, annak hasznosításának jogát másnak nem engedheti át és az ingatlanon vállalkozási célú tevékenységet nem végezhet. A használatba vevő az ingatlanon semmilyen építési tevékenységet nem végezhet, az ingatlanon építőanyagot, illetve hulladékot, járművet nem helyezhet el.

A használatba vevő köteles viselni az ingatlan használatával kapcsolatos összes költséget.

A nyertes pályázó használatba vevőnek vállalnia kell a pályázati kiírás mellékletét képező használati megállapodásban foglaltak betartását.

 

A nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan időre használati szerződést köt.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a végezni kívánt hasznosítás részletes ismertetését,
  • a Perbáli Polgármesteri Hivataltól 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak nincsen köztartozása,

 

A pályázatot papíralapon kell benyújtani a Perbáli Polgármesteri Hivatalhoz, úgy, hogy legkésőbb 2016. július 18-án 18.00 óráig megérkezzen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 25.

 

 

Hírek, aktualitások

papirgyujtes

Tisztelt Lakosság! 2017. március 27-30. között PAPÍRGYŰJTÉST szervezünk az iskolában. A papírhulladékot az udvarra elhelyezett konténerben egyénileg lehet elhelyezni....

MOZGÁS, ÖRÖM ÉS AGYTORNA 50 FELETT – A KÖZÖSSÉGI HÁZBANÁprilistól csütörtökönként 19 órától az aktívabbaknak is! Táncoljunk együtt, hiszen a tánc pozitívan hat testre és lélekre egyaránt. A táncolás öröme kortalan,...

A Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Magyar Állam képviseletében, az FVM Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 22.4/12464-4/2010. számú határozatában nyilvántartásba vett Budakeszi-Bud...

Hirdetések