Pályázat a sporttelepen lévő klubhelyiség és a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek hasznosítására

2014 . február 21 .

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2014. (II.17.) számú határozatával úgy döntött, hogy az alábbi tartalommal pályázatot ír ki a tulajdonában lévő sporttelepen (05 hrsz.) lévő épület klubhelyiségének és a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek, összesen 61 nm alapterületű épületrész hasznosítására.
                

Perbál Község Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 05 helyrajzi számú ingatlanon (sporttelep) lévő épület klubhelyiségének és a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségeknek, illetve mellékhelyiségeknek (összesen 61 nm) bérbe adására.
A hasznosítás elsődleges célja a létesítményeket igénybe vevő verseny, illetve amatőr sportolók, a rendezvényeket látogató szurkolók kulturált vendéglátása.
A pályázó feladata a vendéglátó-ipari engedélyek, jogosultságok megszerzése és biztosítása.
A bérleti díjat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 25/2012.(XII. 20.) ÖK. számú rendelet tartalmazza, melynek mértéke jelenleg bruttó 1100,-Ft/nm.
A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a bérleti díj mértékén változtasson.
A nyertes pályázóval az önkormányzat bérleti szerződést köt, melyben a bérlőnek vállalnia kell, hogy a szerződés aláírásakor az aktuális egy havi bérleti díjon felül legalább 2 havi bérleti díjnak megfelelő kauciót fizet ki a bérbeadó önkormányzat részére.

A pályázathoz csatolni kell:
–    a végezni kívánt tevékenység részletes ismertetését,
–    a tervezett nyitvatartási rendet a 10/2013.(VI. 28.) ÖK. sz. rendelet előírásai alapján,
–    a sportlétesítményeket alapvetően használó Perbál SC vezetőségével, csapataival való együttműködési elképzeléseket, különös tekintettel a klubhelyiség használatára,
–    hasonló tevékenységi körben szerzett referenciákat,
–    a működtetést végző vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát,
–    NAV-tól, illetve önkormányzattól 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a vállalkozásnak nincsen köztartozása,
–    a tevékenység megkezdésének tervezett időpontja.

A pályázatot papíralapon kell benyújtani a Perbáli Polgármesteri Hivatalhoz, úgy, hogy legkésőbb 2014. március 17-én 18 óráig megérkezzen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 31.

Határidő: azonnal, pályázat megjelentetésére: 2014. február 20.
Felelős: polgármester

Hírek, aktualitások

Perbál címere

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. április 21-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 350-es telefonszámon ügyeletet tart. Megértésüket köszönjük!  ...

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések