Önismereti, kreativitásfejlesztő csoport indul a Közösségi Házban

2011 . január 13 .

 Önismereti, kreativitásfejlesztő csoport
indul a Perbáli Közösségi Házban
Időpont: 2011. január 13.-tól kéthetente
csütörtökönként este fél 7-től 9 óráig
A részvételhez nem szükséges mozgásos, vagy táncos előképzettség
Csoportvezetők:
Dr. Kása Margit (pszichoterapeuta) 30 / 952 29 71 
margit.kasa@t-online.hu
Fejér
Gábor (pedagógus) 30 / 227 05 58 
gaborfej@freemail.hu
Érdeklődni, jelentkezni a csoportvezetőknél, továbbá
a Közösségi Ház vezetőjénél lehet
Kuti Mária 20 /458 77 24  
kuti.maria@gmail.com
Mozgás – tánc improvizációs csoport
Milyen jellegűek a foglalkozások ?
A foglalkozások alapját a Pszichodinamikus Mozgás-és Táncterápia (PMT) csoportmódszer képzi, amit zenei, ritmushangszerekkel történő improvizációs gyakorlatokkal bővítünk ki.
A legjobb elnevezés talán a „FELNŐTT JÁTSZÓHÁZ”.

Mire nyílik lehetőségünk a csoportfolyamatban?

Egy oldottabb állapotot megtalálni a hétköznapok szorításaiban
Rátalálni erőforrásainkra, kreativitásunkra
Felfedezni saját belső ritmusainkat, és ezek kapcsolatát mások ritmusaival
Feltárni és feltárulni hagyni mozgásunk, mozdulataink kevéssé ismert dimenzióit
A mozgásos és zenei kísérletezés által új utakat, megoldásokat, találni, amik a hétköznapi életünkben is segítségünkre lehetnek
Gyakorlatokat, játékokat, technikákat gyűjteni csoportmunkához

Kinek ajánljuk?

A csoport indításának egyik célja, hogy összegyűjtse a Zsámbéki Medence vonzáskörében élő segítő foglalkozású embereket, akik érdeklődnek a művészeti kifejezés gyógyító alkalmazása iránt, vagy ők maguk művelői ennek a területnek. Továbbá rekreációs lehetőséget kívánunk biztosítani azok számára, akik foglalkozásuk, élethelyzetük révén már megtapasztalták belefáradás állapotát.
E hétköznapi küzdelmekhez szeretnénk segítséget nyújtani új tapasztalati források megnyitása által, a figyelem, az intenzív jelenlét, az átélés útján, a bennünk élő kreativitás feltárásával, a kísérletezés és az alkotás örömével. A folyamat alapját a testtudati munka jelenti, ami a testre hallgatás képességét jelenti. (Részletesen a módszerről: a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Honlapján:
 http://www.tancterapia.net/iranyzatok_pdmt.htm )
Úgy gondoljuk, hogy létezik egy összeadható nagyon értékes tudás, amit egyénileg ki-ki magában hordoz, ami önmagunknak és másoknak is segítségére lehet. De sokszor éppen ennek a belső tudásnak, alkotókészségnek a felszínre hozására nem igazán ad lehetőséget az élet. A csoportban éppen azt a közeget szeretnénk létrehozni és megadni egymásnak, ahol megvannak a fejlődés biztonságos feltételei.
   
A csoportfoglalkozások alkalmai minden második csütörtökön, az alábbi napokon:
január 13, január 27, február 10, február 24, március 10, március 24, április 7, április14, május 5, május 19. 
(Az első két foglalkozást demonstrációs alkalomként szánjuk, ahol minden érdeklődő benyomásokat gyűjthet, és eldöntheti, hogy szeretne-e a továbbiakban a csoportban részt venni.)
Részvételi díj: 1000 Ft / alkalom

Csoportvezetők:
Dr. Kása Margit (pszichoterapeuta) tel: 30 / 952 29 71 margit.kasa@t-online.hu
pszichodinamikus mozgás-és táncterapeuta jelölt

Fejér Gábor  (pedagógus)  tel: 30 /227 05 58   gaborfej@freemail.hu
pszichodinamikus mozgás-és táncterápiás csoportvezető jelölt

Érdeklődni, jelentkezni lehet (lehetőleg 2010. december végéig) a csoportvezetőknél, illetve
Kuti Máriánál a Közösségi Ház vezetőjénél: tel: 20 /458 77 24    kuti.maria@gmail.com

Hírek, aktualitások

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dom...

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

Hirdetések