Népszámlálási biztosok jelentkezését várjuk!

2011 . június 22 .

2011. október 1-31. között kerül sor a 2011. évi népszámlálásra. A népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához számlálóbiztosokra településünkön is szükség van.

A népszámlálási biztos feladata az adatszolgáltatói csomagok eljuttatása a lakcímekre, az interjúk lebonyolítása, az önkitöltők papírkérdőíveinek összegyűjtése, a címek pontosítása. Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet. A számlálóbiztos részletes feladatairól többet megtudhat ezen felhíváshoz csatolt tájékoztatóból.
Amennyiben szívesen vállalná a számlálóbiztosi feladatokat, kérem jelentkezzen a felhíváshoz csatolt nepszamlalas_jelentkezesi_lap.doc megnyitásával. A kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjen eljuttatni Perbál Község Polgármesteri Hivatala (2074 Perbál, Fő u. 6.) részére.

Perbál, 2011. június 22.
                                                                    dr. Réz Zsolt
                                                                          jegyző

A 2011. évi népszámlálás számlálóbiztosi feladatleírása

A számlálóbiztosok az adatgyűjtés főszereplői. Alapvető feladatuk az adatfelvétel
végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal által készített útmutatóban található
utasítások betartásával. Egy számlálóbiztos a hozzárendelt számlálókörzetben lévő
átlagosan 140 cím és az ott élő átlagosan 260 személy összeírását bonyolítja le. A
feladat elvégzéséhez otthoni felkészülés szükséges, és részt kell venni a Központi
Statisztikai Hivatal számlálóbiztosi képzésén.

Feladatai:
• kapcsolatfelvétel a felülvizsgálóval, a kapcsolattartás módjának és az összeírt
anyagok átadási ütemének tisztázása;
• a számlálókörzet bejárása, a címek ellenőrzése, az esetleges változások, új
címek felvétele a népszámlálási címjegyzékre, a címjegyzék folyamatos
vezetése;
• az adatszolgáltatói csomagok (amelyek tartalmazzák az adott címhez tartozó
népszámlálási címazonosítót, a népszámlálási kérdőíveket, a kitöltési
útmutatót és az adatszolgáltatói tájékoztató levelet) kézbesítése a
számlálókörzethez tartozó lakáscímekre;
• az adatszolgáltatók tájékoztatása a lehetséges kitöltési módokról (internetes,
illetve papír alapú önkitöltéses, interjús válaszadási lehetőségekről);
• a papír alapú önkitöltést választó háztartások személyi kérdőívvel való
ellátása, a kitöltött kérdőívek átvétele és ellenőrzése, az adathiányok pótlása a
háztartások ismételt felkeresésével;
• az összeírás teljes időszakában együttműködés a felülvizsgálóval, különösen
az összeírási időszak elején néhány lakás közös felkeresése és a kérdőívek
kitöltése, a helyes kérdezéstechnika kialakítása és a kitöltés sorozathibáinak
elkerülése érdekében;
• interjú keretében a kérdőívek kitöltése;
• az adatfelvételt megtagadó személyek meggyőzése, amennyiben ez
sikertelen, a megtagadás tényének soron kívüli jelentése a felülvizsgálónak;
• a kitöltött kérdőívek folyamatos és rendszeres átadása a felülvizsgálónak, aki
a kérdőívek kitöltöttségét és minőségét ellenőrzi;
• a felülvizsgáló által nem elfogadhatónak minősített kérdőív hibás vagy hiányzó
adatainak javítása, pótlása az adatszolgáltató ismételt felkeresésével;
• a népszámlálási címjegyzék javítása;
• az üresen maradt kérdőívek és az egyéb összeírási nyomtatványok átadása a
felülvizsgálónak.

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések