Meghívó rendkívüli testületi ülésre

2014 . november 13 . I

A képviselő-testület 2014. november 17-én, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban rendkívüli ülést tart.

Napirendi pontok

1. Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, bizottsági tagok megválasztása
Ea.: Varga László polgármester, dr. Réz Zsolt jegyző

2. Közterületek használatáról és a közterület-használati díjakról szóló rendelet módosítása
Ea.: Varga László polgármester, dr. Réz Zsolt jegyző

 3. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról
Ea.: Földi Marianna mb. pénzügyi ügyintéző, Varga László polgármester

4. Dózsa György utcai autóbuszmegálló építésére vonatkozó vállalkozói szerződés módosítása
Ea.: Varga László polgármester

5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

6. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
Ea.: Varga László polgármester

7. Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem jelezzék legkésőbb az ülés napján legkésőbb 14 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2014. november 13.

Varga László polgármester

Kapják:

  • Képviselők
  • Dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Járási Hivatal vezetője
  • Bakai Anikó NNÖ elnöke
  • Tóth Anna sajtófelelős
  • Földi Mariann mb. pénzügyi előadó
  • Hermán Attiláné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető
  • dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések