Meghívó képviselő-testületi ülésre

2014 . december 11 .

A Képviselő-testület 2014. december 15. (hétfő) napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban ülést tart.

Napirendi pontok

 1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II. 21.) ÖK. számú rendelet módosítása és a változásokkal egységes szerkezetben történő elfogadása

  Ea.: Bárány Péter GÜB elnöke min. többség
  dr. Réz Zsolt jegyző

 2. Az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének elfogadása

  Ea.: Bárány Péter GÜB elnöke
  min. többség
  dr. Réz Zsolt jegyző

 3. Az önkormányzat képviselői tiszteletdíjakról szóló 15/2010.(XII. 15.) ÖK. számú rendeletének módosítása és a változásokkal egységes szerkezetben történő elfogadása

  Ea.: Bárány Péter GÜB elnöke
  min. többség
  dr. Réz Zsolt jegyző

 4. Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása

  Ea.: Varga László polgármester
  dr. Réz Zsolt jegyző

 5. Az önkormányzat 2015. évi eseménytervének elfogadása

  Ea.: Pregitzer György OKSB elnöke
  Kúti Mária Közösségi Ház vezetője

 6. Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása

  Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

 7. Szociális és egyéb együttműködési megállapodások felülvizsgálata

  – Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Máltai Gondviselés Háza)
  – Házi segítségnyújtás (Máltai Gondviselés Háza)
  – Szociális étkeztetés (Máltai Gondviselés Háza)
  Ea.: Máltai Gondviselés Háza képviselője
  dr. Réz Zsolt jegyző

 8. Tájékoztató az önkormányzat 2013. és 2014. évi belső ellenőrzési terveinek végrehajtásáról

  Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

 9. Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

  Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

 10. Tájékoztató bérleti, közterület-használati és temetői díjak 2014. évi alakulásáról

  Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

 11. Megbízási szerződés téli hóeltakarítási feladatok ellátásra

  Ea.: Varga László polgármester

 12. Felcsút Község Önkormányzat csatlakozásának jóváhagyása a Duna-Vértes köze hulladékgazdálkodási Társuláshoz

  min. többség
  Ea.: Varga László polgármester

 13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

 14. Határozott idejű munkaszerződés módosítása zárt ülés

  Árpás Zoltán
  Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

 15. 2015. évre szóló megbízási szerződés Kúti Máriával zárt ülés

  Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

 16. 2015. évre szóló megbízási szerződés Tóth Annával zárt ülés

  Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

 17. 2015. évre szóló megbízási szerződés Lisztes Lászlóval zárt ülés

  Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

 18. 2015. évre szóló megbízási szerződés Kosztolányi Istvánnéval zárt ülés

  Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

 19. 2015. évre szóló megbízási szerződés Simon Jánossal zárt ülés

  Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

 20. 2015. évre szóló megbízási szerződés Gombos Lajossal zárt ülés

  Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

 21. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről

  Ea.: Varga László polgármester

 22. Egyebek

  – Perbáli Sport telepen lévő klubhelyiség hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása

Hírek, aktualitások

állásajánlat

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakörnyéki Közterület-felügyelet Közterület-felügyelő munk...

Az aratással, valamint az aratásban részt vevő mezőgazdasági erő- és munkagépekkel, valamint a terményszárítás szabályaival kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.)...

2017. augusztus 1. 00.00 órától 2017. augusztus 4. 24 óráig III. fokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. ...

Hirdetések