Meghívó képviselő-testületi ülésre

Perbál címere

Perbál címere

A képviselő-testület 2016. október 24. (hétfő) napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban ülést tart.

1. A lakástulajdon megszerzésének helyi támogatási rendszeréről és feltételeiről szóló rendelet elfogadása
Min. többség

Ea.: Varga László polgármester, dr. Réz Zsolt jegyző

2. A települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása   
Min. többség

Ea.: Varga László polgármester, dr. Réz Zsolt jegyző

3. Közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelet elfogadása  
Min. többség

Ea.: Varga László polgármester, dr. Réz Zsolt jegyző

4. Lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek bérletéről és bérleti díjainak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítása                                           
Min. többség

Ea.: Varga László polgármester, dr. Réz Zsolt jegyző

5. Perbál község egészségügyi körzeteiről szóló rendelet-tervezet elfogadása (határozat)

Ea.:  dr. Réz Zsolt jegyző

6. Helyi Építési Szabályzat módosítása

Ea.: Varga László polgármester

7. Perbál, Petőfi utca eleje és Fő utca kereszteződésének forgalomszabályozási tervének megbeszélése

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

8. Hősök tere 2. számú ingatlanon lévő Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola két épületegyüttesét összekötő, közterületen lévő járda felújítása

Ea.: Varga László polgármester

9. Perbál patak medertisztítási munkálatai

Ea.: Varga László polgármester, dr. Réz Zsolt jegyző

10. Az önkormányzat tulajdonában lévő 57/1 helyrajzi számú ingatlan (tüzéptelep)  ingatlan hasznosítása

Ea.: Varga László polgármester

11. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

12. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről

Ea.: Varga László polgármester

13. Egyebek

Hírek, aktualitások

papirgyujtes

Tisztelt Lakosság! 2017. március 27-30. között PAPÍRGYŰJTÉST szervezünk az iskolában. A papírhulladékot az udvarra elhelyezett konténerben egyénileg lehet elhelyezni....

MOZGÁS, ÖRÖM ÉS AGYTORNA 50 FELETT – A KÖZÖSSÉGI HÁZBANÁprilistól csütörtökönként 19 órától az aktívabbaknak is! Táncoljunk együtt, hiszen a tánc pozitívan hat testre és lélekre egyaránt. A táncolás öröme kortalan,...

A Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Magyar Állam képviseletében, az FVM Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 22.4/12464-4/2010. számú határozatában nyilvántartásba vett Budakeszi-Bud...

Hirdetések