Meghívó Képviselő-testületi ülésre

2016 . június 10 . I
A "sárkányfa" a Községháza előtt

A "sárkányfa" a Községháza előtt

A képviselő-testület 2016. június 13. (hétfő) napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban ülést tart.

Napirendi pontok:

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet módosítása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
Min. többség

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló szerződés módosítása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

3. Óvoda intézményvezetői munkakörére vonatkozóan kiírt pályázat eredményének megállapítása

Óvodavezető kinevezése 2016. augusztus 1-től 2021. július 31-ig

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

4. Hunyadi utca 26/A és 26/B házszámú ingatlanok jogi helyzetének rendezése, vagyonértékelő szakvélemény és megállapodás-tervezet jóváhagyása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

5. 2016. évi Anna napi búcsúra vonatkozó közterület-használati díjak megállapítása

Ea.: Varga László polgármester

6. Külterületi út elnevezési kérelem elbírálása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

7. Perbál Községért Alapítvány alapító okiratának módosítása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

8. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

9. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Közterület-felügyelet alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

11. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről

Ea.: Varga László polgármester

12. Egyebek

Hírek, aktualitások

Figyelembe véve az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlásait, dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvos Úr 2017. július 20-án (csütörtök) 00.00 ...

Hirdetések