Meghívó Képviselő-testületi ülésre

2016 . június 10 . I
A "sárkányfa" a Községháza előtt

A "sárkányfa" a Községháza előtt

A képviselő-testület 2016. június 13. (hétfő) napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban ülést tart.

Napirendi pontok:

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet módosítása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
Min. többség

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló szerződés módosítása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

3. Óvoda intézményvezetői munkakörére vonatkozóan kiírt pályázat eredményének megállapítása

Óvodavezető kinevezése 2016. augusztus 1-től 2021. július 31-ig

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

4. Hunyadi utca 26/A és 26/B házszámú ingatlanok jogi helyzetének rendezése, vagyonértékelő szakvélemény és megállapodás-tervezet jóváhagyása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

5. 2016. évi Anna napi búcsúra vonatkozó közterület-használati díjak megállapítása

Ea.: Varga László polgármester

6. Külterületi út elnevezési kérelem elbírálása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

7. Perbál Községért Alapítvány alapító okiratának módosítása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

8. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

9. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Közterület-felügyelet alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

11. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről

Ea.: Varga László polgármester

12. Egyebek

Hírek, aktualitások

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

A Depónia Kft. hulladéknaptára: Perbál Hulladéknaptár 2018 AKTUÁLIS:Fenyő elszállítás: Január 12, 26....

Hirdetések