Közterület fenntartó – karbantartót keresünk!

Perbál Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet közterület fenntartó -karbantartó munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Perbál Község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A Perbáli Polgármesteri Hivatal és intézményei, karbantartási, javítási munkáinak elvégzése. A települési közigazgatási területén található közterületek, közparkok területének, növényzetének gondozása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítási, intézmények téli síkosság-mentesítési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megegyezés alapján

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, valamint büntetlen előélet, legalább 8 általános iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság, önálló munkavégzésre való képesség.

Előny: “B” vagy “C” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, büntetlen előélet igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a Perbáli Polgármesteri Hivatal részére címezve és/vagy a titkarsag@perbal.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Varga László polgármester a 30/9520-887-es telefonszámon.

Perbáli Polgármester Hivatal

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések