Klubhelyiség bérelhető

2015 . február 12 .
 • A hasznosítás elsődleges célja a létesítményeket igénybe vevő verseny, illetve amatőr sportolók, a rendezvényeket látogató szurkolók kulturált vendéglátása.
 • A pályázó feladata a vendéglátó-ipari engedélyek, jogosultságok megszerzése és biztosítása.
 • A bérleti díjat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 19/2013.(XII. 19.) ÖK. számú rendelet 15/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján jelenleg bruttó 1100,-Ft/m2.
 • A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a bérleti díj mértékén változtasson.
 • A nyertes pályázóval az önkormányzat bérleti szerződést köt, melyben a bérlőnek vállalnia kell, hogy a szerződés aláírásakor az aktuális egy havi bérleti díjon felül legalább 2 havi bérleti díjnak megfelelő kauciót fizet ki a bérbeadó önkormányzat részére.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a végezni kívánt tevékenység részletes ismertetését,
 • a tervezett nyitvatartási rendet a 10/2013.(VI. 28.) ÖK. sz. rendelet előírásai alapján,
 • a sportlétesítményeket alapvetően használó Perbál SC vezetőségével, csapataival való együttműködési elképzeléseket, különös tekintettel a klubhelyiség használatára,
 • hasonló tevékenységi körben szerzett referenciákat,
 • a működtetést végző vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát,
 • NAV-tól, illetve önkormányzattól 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a vállalkozásnak nincsen köztartozása,
 • a tevékenység megkezdésének tervezett időpontja.

 A pályázatot papíralapon kell benyújtani a Perbáli Polgármesteri Hivatalhoz, úgy, hogy legkésőbb 2015. 03. hó 23-án 15.00 óráig megérkezzen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. 03. hó 30. nap

 

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések