Képviselő-testületi meghívó

2007 . december 6 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
                                                           M E G H í V Ó
                  A Képviselő-testület  2007. december 10. napján, 18 órai kezdettel a
                             Polgármesteri Hivatalban tartandó testületi ülésére.

Napirendi pontok

1. Rendeletalkotás, rendeletmódosítás

– Önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatorna szolg.
  díjainak megállapításáról szóló rendelet.

– A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
  rendelet  módosításáról.

– A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó nyersanyagköltségekről, valamint a felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló rendelet módosítása.

– 2008. évtől hatályos helyi adókról szóló rendelet módosítása.

– A településtisztaságáról, a környezet- és természetvédelemről, a közterületek használatáról,

  valamint  a közterület használati díjakról szóló rendelet módosítása.

   Előadó: Jegyző

2. Jegyzői pályázat kiírása
    Előadó: Polgármester

3. Megbízás jegyzői feladatok ellátására
    Előadó: Polgármester

4. Pénzügyminisztérium Pályázati Irodájának megkeresése
    Előadó: Polgármester

5. A Képviselő-testület 2008. évi munkaterve
    Előadó: Polgármester

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
    Előadó: Jegyző

7. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről.

8. Egyebek.

 Perbál, 2007. december 5.

                                                                                                                 Varga László
                                                                                                                  Polgármester sk.

 

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések