Képviselő-testületi ülés március 27-én

2017 . március 23 .
Perbál címere

Perbál címere

A képviselő-testület 2017. március 27. (hétfő) napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban ülést tart.

Napirendi pontok:

1. Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítása

Ea.: Horváth Adrienne megbízott tervező, Urr Gábor Főépítész

2. Nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott nyersanyagköltségekről, valamint a felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló rendelet módosítása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző, Bárányné Herényi Mónika Élelmezés-vezető

3. Beszámoló a közbiztonság 2016. évi helyzetéről

Ea.: Budakeszi Rendőrőrsparancsnok, Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület elnöke

4. Beszámoló a közterület-felügyelet 2016. évi munkájáról

Ea.: Budakörnyéki -Közterület felügyelet vezetője, Hadnagy Árpád közterület-felügyelő

5. Közösségi Ház használati szabályzat módosítása

Ea.: Sebestyénné Tankovits Anita Közösségi Ház mb. vezetője, Kúti Mária

6. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                                                                                     

7. Sporttelep (kerítés és támfal) felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása

Ea.: Varga László polgármester

8. Közterületi utak (Sport u, Verseny u, Futó u. Csalogány u.) felújítására, portalanítására, valamint a vízelvezetési rendszerének korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása

Ea.: Varga László polgármester

9. Egészségház tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása

Ea.: Varga László polgármester

10. HÉSZ módosítására vonatkozó kérelmek megtárgyalása

Ea.: Varga László polgármester

11. 57/1 helyrajzi számú ingatlanra (tüzéptelep) vonatkozó adásvételi szerződés módosítása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

12. Hunyadi u. 1126 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére vonatkozó kt-i határozat visszavonása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

13. 0154 helyrajzi számú, állami tulajdonú ingatlan igénylésére vonatkozó nyilatkozat jóváhagyása

Ea.: Varga László polgármester

14. 1141 helyrajzi számú ingatlan (sporttelep) telekmegosztásának jóváhagyása

Ea.: Varga László polgármester

15. 727 helyrajzi számú ingatlan telekmegosztására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása

Ea.: Varga László polgármester

16. 347/2 helyrajzi számú ingatlan telekmegosztására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása

Ea.: Varga László polgármester

17. Hunyadi u. 22. számú ingatlan értékesítése

Ea.: Varga László polgármester

18. Pszichológus iskolai foglalkoztatásra vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

19. Grafikai feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása

Ea.: Varga László polgármester

20. Önkormányzati vízi-közműrendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

21. Tájékoztató mezőőri szolgálat létrehozásáról és működtetéséről

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

22. Tájékoztató 2,5 millió Ft évi iparűzési adóalapot el nem érő helyi vállalkozások adófizetéséről

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

23. Dózsa György utca 17. számú ingatlanban lévő üzlethelyiség (volt könyvelő iroda) hasznosítására vonatkozóan új pályázat kiírása

Ea.: Varga László polgármester

24. Sport telep klubhelyiség üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírása

Ea.: Varga László polgármester

25. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

26. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről

Ea.: Varga László polgármester

27. Egyebek

  • Perbál Római Katolikus Plébánia (Egy apró dolgot Perbálért) kezdeményezése

Hírek, aktualitások

hőségriadó kép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlását figyelembe véve figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan ...

A szombati iskolai tanévzáró és ballagási ünnepségen jelentette be Varga László polgármester hivatalosan is azt az örömteli hírt, amely már néhány napja nyilvánosságra került, miszerint: Magyarország Kormánya úgy döntött...

A képviselő-testület 2017. június 19. (hétfő) napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban ülést tart....

Hirdetések