Képviselő-testületi ülés március 27-én

2017 . március 23 .
Perbál címere

Perbál címere

A képviselő-testület 2017. március 27. (hétfő) napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban ülést tart.

Napirendi pontok:

1. Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítása

Ea.: Horváth Adrienne megbízott tervező, Urr Gábor Főépítész

2. Nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott nyersanyagköltségekről, valamint a felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló rendelet módosítása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző, Bárányné Herényi Mónika Élelmezés-vezető

3. Beszámoló a közbiztonság 2016. évi helyzetéről

Ea.: Budakeszi Rendőrőrsparancsnok, Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület elnöke

4. Beszámoló a közterület-felügyelet 2016. évi munkájáról

Ea.: Budakörnyéki -Közterület felügyelet vezetője, Hadnagy Árpád közterület-felügyelő

5. Közösségi Ház használati szabályzat módosítása

Ea.: Sebestyénné Tankovits Anita Közösségi Ház mb. vezetője, Kúti Mária

6. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                                                                                     

7. Sporttelep (kerítés és támfal) felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása

Ea.: Varga László polgármester

8. Közterületi utak (Sport u, Verseny u, Futó u. Csalogány u.) felújítására, portalanítására, valamint a vízelvezetési rendszerének korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása

Ea.: Varga László polgármester

9. Egészségház tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása

Ea.: Varga László polgármester

10. HÉSZ módosítására vonatkozó kérelmek megtárgyalása

Ea.: Varga László polgármester

11. 57/1 helyrajzi számú ingatlanra (tüzéptelep) vonatkozó adásvételi szerződés módosítása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

12. Hunyadi u. 1126 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére vonatkozó kt-i határozat visszavonása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

13. 0154 helyrajzi számú, állami tulajdonú ingatlan igénylésére vonatkozó nyilatkozat jóváhagyása

Ea.: Varga László polgármester

14. 1141 helyrajzi számú ingatlan (sporttelep) telekmegosztásának jóváhagyása

Ea.: Varga László polgármester

15. 727 helyrajzi számú ingatlan telekmegosztására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása

Ea.: Varga László polgármester

16. 347/2 helyrajzi számú ingatlan telekmegosztására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása

Ea.: Varga László polgármester

17. Hunyadi u. 22. számú ingatlan értékesítése

Ea.: Varga László polgármester

18. Pszichológus iskolai foglalkoztatásra vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

19. Grafikai feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása

Ea.: Varga László polgármester

20. Önkormányzati vízi-közműrendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

21. Tájékoztató mezőőri szolgálat létrehozásáról és működtetéséről

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

22. Tájékoztató 2,5 millió Ft évi iparűzési adóalapot el nem érő helyi vállalkozások adófizetéséről

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

23. Dózsa György utca 17. számú ingatlanban lévő üzlethelyiség (volt könyvelő iroda) hasznosítására vonatkozóan új pályázat kiírása

Ea.: Varga László polgármester

24. Sport telep klubhelyiség üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírása

Ea.: Varga László polgármester

25. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

26. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről

Ea.: Varga László polgármester

27. Egyebek

  • Perbál Római Katolikus Plébánia (Egy apró dolgot Perbálért) kezdeményezése

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések