Jegyzői felhívás

2011 . február 25 .

Felhívom Perbál község lakosságát, hogy az ingatlanról a járdára, gyalogjáróra, közútra, közterületre kinyúló ágak és bokrok nyeséséről 2011. március 31-ig gondoskodjon. A közterületre 10 cm-nél jobban kinyúló tárgyak és növényi részek közterület használati engedély kötelesek.
Faágak, növényi szárak belógása esetén javasolt szabad magasság az úttest illetve járda szintjétől mért minimum 4,5 méter. A növényi részek el nem távolítása szabálysértési eljárást von maga
után, valamint a kilógó faágak miatt esetlegesen bekövetkező károkért a tulajdonos kártérítési felelősséggel tartozik. Felhívom továbbá a lakosság figyelmét, hogy a közterületen történő
növénytelepítés engedély köteles. Az engedélyeztetési eljárás során a közműhálózatok üzemeltetőivel a telepítést egyeztetni kell.
Dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

Szeptemberben folytatódik felnőtteknek szóló néptánc tanfolyamunk a perbáli Közösségi Házban....

A szüreti időszak kezdetén az esetleges balesetek megelőzése érdekében fontos figyelmeztetni a lakosságot a must erjedésének veszélyeire. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szag...

Tegyük szebbé településünket!  Harkai Gábor atya és a perbáli egyházközség kezdeményezése Az elmúlt évek során sok minden megszépült, megújult Perbálon pályázati pénzekből és önkormányzati erőforrásokból....

Hirdetések