Jegyzői felhívás

2011 . február 25 .

Felhívom Perbál község lakosságát, hogy az ingatlanról a járdára, gyalogjáróra, közútra, közterületre kinyúló ágak és bokrok nyeséséről 2011. március 31-ig gondoskodjon. A közterületre 10 cm-nél jobban kinyúló tárgyak és növényi részek közterület használati engedély kötelesek.
Faágak, növényi szárak belógása esetén javasolt szabad magasság az úttest illetve járda szintjétől mért minimum 4,5 méter. A növényi részek el nem távolítása szabálysértési eljárást von maga
után, valamint a kilógó faágak miatt esetlegesen bekövetkező károkért a tulajdonos kártérítési felelősséggel tartozik. Felhívom továbbá a lakosság figyelmét, hogy a közterületen történő
növénytelepítés engedély köteles. Az engedélyeztetési eljárás során a közműhálózatok üzemeltetőivel a telepítést egyeztetni kell.
Dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 2017. november 16-i ülésén elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázati anyagokat és a 48-60/2017...

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Hirdetések