Hirdetmény és előzetes tájékoztatás településrendezési eszköz tervezett módosításához kapcsolódó partnerségi (lakossági-társadalmi) egyeztetésről

2016 . szeptember 14 . I

Perbál Község Önkormányzata a hatályos Helyi Építési Szabályzat módosítását kezdeményezi két rész-területekre vonatkozóan.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Perbál, 115 és 118 helyrajzi számú, belterületen lévő ingatlanokra vonatkozóan

a P/K besorolásból FL-2 és LF-2 besorolásba,

a beépítési módot oldalhatáron állóban,

az építési telek legkisebb területét 800m²-ben,

a zöldfelületi arányt 40%-ban,

a beépítettséget 25%-ban,

az építménymagasságot 5,5 m-ben

határozza meg, illetve módosítja.

Településünk a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 1/2015.(I. 23.) számú rendelet értelmében a módosításokhoz kapcsolódó egyeztetési eljárásba partnerként (javaslattevőként, észrevételezőként, véleményezőként) bekapcsolódhatnak a perbáli lakosok, a helyben működő egyházak és a partnerként előzetesen bejelentkezett érdekképviseleti-, civil- vagy gazdálkodó szervezetek is.

Az e hirdetményben jelzett településrendezési eszközök (Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat) – módosítási szándékhoz kapcsolódóan partnereink javaslatot, észrevételt, véleményt a

2016. szeptember 19.

határidőig tehetnek, írásban a Polgármesteri Hivatalnak címezve (2074. Perbál, Fő u. 6.) vagy elektronikus levélben a titkarsag@parbal.hu e-mail címre elküldve.

Az egyeztetésbe partnerként bejelentkezni kívánó érdekképviseleti-, civil- vagy gazdálkodó szervezetek bejelentkezésüket a

2016. szeptember 23.

határidőig tehetnek, írásban a Polgármesteri Hivatalnak címezve (2074. Perbál, Fő u. 6.) vagy elektronikus levélben a titkarsag@parbal.hu e-mail címre elküldve, megjelölve az eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

A tervdokumentáció digitálisan megtekinthető: http://perbaltervmod2016.blogspot.hu/

 

Hírek, aktualitások

kéményseprő

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

A Depónia Kft. hulladéknaptára: Perbál Hulladéknaptár 2018 AKTUÁLIS:Fenyő elszállítás: Január 12, 26....

Boldog Új Évet kívánunk Mindenkinek! Perbál Község Önkormányzata...

Hirdetések