Hirdetmény

2017 . május 2 . I I

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk elkészíttette a Helyi Építési Szabályzat három részterületre (a 029/13-27 és 029/36-41 hrsz mezőgazdasági területekre; a 09/39 hrsz mezőgazdasági területre és környékére; 1113/2 és 1113/3 hrsz gazdasági területekre) vonatkozó módosításának tervdokumentációját.

A tervdokumentáció a 314/2012. Kormányrendelet 41.§ ún. egyszerűsített eljárás szerint 2017.04.13-án került megküldésre az államigazgatási egyeztető szervek részére véleményezésre, a szervek véleményezési határideje 15 nap.

A tervdokumentációt Perbál Község Önkormányzatának 6/2017.(III. 31.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti ún. Partnerek is véleményezhetik. (Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.perbal.hu honlapon.)

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: a módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdek képviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2017. május 4-től – 2017. május 19-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

  • nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatal Titkárságán lévő Hirdetőtáblán, illetve
  • digitális formátumban, itt: Perbál HÉSZ módosítása 2017.
  • http://perbalreszteruletmod2017.blogspot.hu/ internethelyen.

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez kizárólag e tervmódosítással kapcsolatban
2017. május 11-én, 17.30 órától a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

Javaslatot, észrevételt tenni, véleményt nyilvánítani a lakossági fórumon szóban vagy azt követően 8 napon belül, azaz május 19-ig a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Perbál, 2017. május 3.

Varga László polgármester

Hírek, aktualitások

Perbál – s erre egyre nagyobb a lakosság igénye -, őrzi gyöngyszemeit, éli, átörökíti hagyományait. Ilyen gyöngyszemek a perbáli receptek, melyek ott lapulnak a családok fiókjainak mélyén, s újra előkerülnek, „diva...

Tudnivalók az autópálya használat kapcsán: Autópálya kisokos...

Hirdetések