Hirdetmény

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk három részterületre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat módosítását rendelte meg.

A tervmódosítás tervdokumentációja a 314/2012. Kormányrendelet 41.§ szerinti ún. egyszerűsített eljárással kerül az államigazgatási egyeztető szervek, illetve  a Perbál Község Önkormányzatának Partnerségi Rendelete szerinti Partnerek részére véleményezésre. 

A véleményezés pontos időpontja, a nyomtatott, illetve digitális véleményezési tervdokumentáció megtekintésének helye, a véleménynyilvánítás helye és módja, valamint a tervmódosítással kapcsolatban megtartásra kerülő lakossági fórum pontos időpontja a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a közterületi hirdetőtáblákon, valamint az Önkormányzat honlapján, kerül majd közzétételre.

A tervdokumentációval kapcsolatban véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint: a módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek élhetnek.

A módosítás az alábbi területeket érinti:

  • 1113/2 és 1113/3 hrsz gazdasági területek,
  • 09/39 hrsz mezőgazdasági terület,
  • 029/14-27 és 029/36-41 hrsz mezőgazdasági területek

Perbál, 2017. március 28.

Varga László polgármester

 

 

 

 

 

Hírek, aktualitások

hőségriadó kép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlását figyelembe véve figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan ...

A szombati iskolai tanévzáró és ballagási ünnepségen jelentette be Varga László polgármester hivatalosan is azt az örömteli hírt, amely már néhány napja nyilvánosságra került, miszerint: Magyarország Kormánya úgy döntött...

A képviselő-testület 2017. június 19. (hétfő) napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban ülést tart....

Hirdetések