Hirdetmény

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk három részterületre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat módosítását rendelte meg.

A tervmódosítás tervdokumentációja a 314/2012. Kormányrendelet 41.§ szerinti ún. egyszerűsített eljárással kerül az államigazgatási egyeztető szervek, illetve  a Perbál Község Önkormányzatának Partnerségi Rendelete szerinti Partnerek részére véleményezésre. 

A véleményezés pontos időpontja, a nyomtatott, illetve digitális véleményezési tervdokumentáció megtekintésének helye, a véleménynyilvánítás helye és módja, valamint a tervmódosítással kapcsolatban megtartásra kerülő lakossági fórum pontos időpontja a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a közterületi hirdetőtáblákon, valamint az Önkormányzat honlapján, kerül majd közzétételre.

A tervdokumentációval kapcsolatban véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint: a módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek élhetnek.

A módosítás az alábbi területeket érinti:

  • 1113/2 és 1113/3 hrsz gazdasági területek,
  • 09/39 hrsz mezőgazdasági terület,
  • 029/14-27 és 029/36-41 hrsz mezőgazdasági területek

Perbál, 2017. március 28.

Varga László polgármester

 

 

 

 

 

Hírek, aktualitások

állásajánlat

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakörnyéki Közterület-felügyelet Közterület-felügyelő munk...

Az aratással, valamint az aratásban részt vevő mezőgazdasági erő- és munkagépekkel, valamint a terményszárítás szabályaival kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.)...

2017. augusztus 1. 00.00 órától 2017. augusztus 4. 24 óráig III. fokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. ...

Hirdetések