Hirdetmény

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk három részterületre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat módosítását rendelte meg.

A tervmódosítás tervdokumentációja a 314/2012. Kormányrendelet 41.§ szerinti ún. egyszerűsített eljárással kerül az államigazgatási egyeztető szervek, illetve  a Perbál Község Önkormányzatának Partnerségi Rendelete szerinti Partnerek részére véleményezésre. 

A véleményezés pontos időpontja, a nyomtatott, illetve digitális véleményezési tervdokumentáció megtekintésének helye, a véleménynyilvánítás helye és módja, valamint a tervmódosítással kapcsolatban megtartásra kerülő lakossági fórum pontos időpontja a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a közterületi hirdetőtáblákon, valamint az Önkormányzat honlapján, kerül majd közzétételre.

A tervdokumentációval kapcsolatban véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint: a módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek élhetnek.

A módosítás az alábbi területeket érinti:

  • 1113/2 és 1113/3 hrsz gazdasági területek,
  • 09/39 hrsz mezőgazdasági terület,
  • 029/14-27 és 029/36-41 hrsz mezőgazdasági területek

Perbál, 2017. március 28.

Varga László polgármester

 

 

 

 

 

Hírek, aktualitások

perbal rejtett kincsei-uj (1)

Művészeti pályázat egyéni indulók és közösségek számára 2017-ben Perbál Község Önkormányzata és a Perbáli Hírmondó pályázatot hirdet egyéni indulók és közösségek számára „Perbál rejtett kincsei” címmel....

Ajánlatkérő: Mézeskalács Óvoda Konyha Teljesítés helye: 2074. Perbál Szabadság u 9. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2017. október 09 Ajánlatté...

A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők a lehetséges veszélyhelyzetek, a kéménytűz és a szénmonoxid-szivárgás okozta mérgezés. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakosság leg...

Perbál Község Önkormányzata csatlakozott a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A 2018. évi „A” és ,,B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. no...

Hirdetések