HIRDETMÉNY

2013 . június 3 .

A Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2013. június 11. napjától kezdve Törökbálint település nem a Budakörnyéki Járási Földhivatal, hanem az Érdi Járási Földhivatal illetékességi területéhez tartozik.

 A Törökbálint települést érintő beadványai tekintetében tehát, a Budakörnyéki Járási Földhivatal a fenti időponttól kezdve nem járhat el, ezekben az ügyekben intézkedést, döntést nem hozhat.

Fentiek a folyamatban lévő ügyek tekintetében is irányadóak, tehát a Budakörnyéki Járási Földhivatalnál korábban megindított, de még be nem fejezett ügyekben is, az eljárás folytatására és az érdemi döntés meghozatalára az Érdi Járási Földhivatal lesz kizárólagosan jogosult. Ilyen ügyekben ezért, a fenti napot követően felvilágosítást kizárólag az Érdi Járási Földhivatal adhat.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fenti naptól kezdve, a Törökbálint települést érintő földhivatali beadványaikat már az Érdi Járási Földhivatalhoz nyújtsák be, illetve oda címezzék.

Az Érdi Járási Földhivatal elérhetőségei:
Cím: 2030 Érd, Budai út 24.
Postacím: 2031 Érd 1., Pf.: 3.
Telefonszám: 06-23-521-170, 521-171
Faxszám: 06-23-521-190
E-mail cím: erd@takarnet.hu

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a fenti napot követően, a Budakörnyéki Járási Földhivatalhoz érkezett, Törökbálint települést érintő beadványai tekintetében hatóságomnak az illetékesség hiányából fakadóan, az iratoknak az Érdi Járási Földhivatalhoz történő áttételéről kell gondoskodnia, amely az ügyintés idejének elhúzódásához vezethet, amely azonban a tárgyi hirdetményben foglaltak betartása esetén elkerülhető.

Budapest, 2013. május 29.

Tisztelettel és megértésüket köszönve:
                                                                dr. Koós Márk György
                                                                        hivatalvezető

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések