HIRDETMÉNY

2013 . június 3 .

A Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2013. június 11. napjától kezdve Törökbálint település nem a Budakörnyéki Járási Földhivatal, hanem az Érdi Járási Földhivatal illetékességi területéhez tartozik.

 A Törökbálint települést érintő beadványai tekintetében tehát, a Budakörnyéki Járási Földhivatal a fenti időponttól kezdve nem járhat el, ezekben az ügyekben intézkedést, döntést nem hozhat.

Fentiek a folyamatban lévő ügyek tekintetében is irányadóak, tehát a Budakörnyéki Járási Földhivatalnál korábban megindított, de még be nem fejezett ügyekben is, az eljárás folytatására és az érdemi döntés meghozatalára az Érdi Járási Földhivatal lesz kizárólagosan jogosult. Ilyen ügyekben ezért, a fenti napot követően felvilágosítást kizárólag az Érdi Járási Földhivatal adhat.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fenti naptól kezdve, a Törökbálint települést érintő földhivatali beadványaikat már az Érdi Járási Földhivatalhoz nyújtsák be, illetve oda címezzék.

Az Érdi Járási Földhivatal elérhetőségei:
Cím: 2030 Érd, Budai út 24.
Postacím: 2031 Érd 1., Pf.: 3.
Telefonszám: 06-23-521-170, 521-171
Faxszám: 06-23-521-190
E-mail cím: erd@takarnet.hu

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a fenti napot követően, a Budakörnyéki Járási Földhivatalhoz érkezett, Törökbálint települést érintő beadványai tekintetében hatóságomnak az illetékesség hiányából fakadóan, az iratoknak az Érdi Járási Földhivatalhoz történő áttételéről kell gondoskodnia, amely az ügyintés idejének elhúzódásához vezethet, amely azonban a tárgyi hirdetményben foglaltak betartása esetén elkerülhető.

Budapest, 2013. május 29.

Tisztelettel és megértésüket köszönve:
                                                                dr. Koós Márk György
                                                                        hivatalvezető

Hírek, aktualitások

Szeptemberben folytatódik felnőtteknek szóló néptánc tanfolyamunk a perbáli Közösségi Házban....

A szüreti időszak kezdetén az esetleges balesetek megelőzése érdekében fontos figyelmeztetni a lakosságot a must erjedésének veszélyeire. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szag...

Tegyük szebbé településünket!  Harkai Gábor atya és a perbáli egyházközség kezdeményezése Az elmúlt évek során sok minden megszépült, megújult Perbálon pályázati pénzekből és önkormányzati erőforrásokból....

Hirdetések