ÉRTESÍTŐ TÜDŐSZŰRÉSRE

2012 . május 26 .

A vizsgálat
Helye:            PERBÁLI KÖZÖSSÉGI HÁZ (Perbál, Fő u. 24.)

Ideje:            2012. MÁJUS 25-től 2012. JÚNIUS 04-ig

Délelőtt:      2012. MÁJUS 25. (péntek)                  8.00 – 14.00
                     2012. MÁJUS 29.  (kedd)                     8.00 – 14.00
                     2012. MÁJUS 31.  (csütörtök)            8.00 – 14.00                                                                                                                                                2012. JÚNIUS 01. (péntek)                   8.00 – 14.00

Délután:        2012. MÁJUS 30.  (szerda)             12.00 – 18.00
                      2012. JÚNIUS 04. (hétfő)                  12.00 – 18.00

Pest megyében a tüdőszűrést a megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére kötelezően elrendelte.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg.

FONTOS TUDNIVALÓK!


1.    Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg munkaidőn kívül jelenjen meg!
2.    Fekvőbeteg, vagy járóképtelen a körzeti orvossal távolmaradását igazoltassa!
3.    Ha 1 éven belül volt tüdőszűrésen (például más helyen) kérjük, hogy annak igazolását (személyesen vagy családtagjai által) szíveskedjék bemutatni!
4.    SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT, VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!!!

Hírek, aktualitások

tél

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Perbál – s erre egyre nagyobb a lakosság igénye -, őrzi gyöngyszemeit, éli, átörökíti hagyományait. Ilyen gyöngyszemek a perbáli receptek, melyek ott lapulnak a családok fiókjainak mélyén, s újra előkerülnek, „diva...

Hirdetések