Avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos tájékoztató

Az alábbiakban Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) számú rendeletéből, az avar és kerti hulladék égetéssel kapcsolatos, az őszi időszakban különösen aktuális részletét adjuk közre tájékoztatásul.

(1)    A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki:

a) a kerti hulladék nyílttéri égetésére engedélyezett alábbi időszakon kívüli időpont(ok)ban éget:

Március 1-től május 31-ig, valamint szeptember 1-től november 30,

b) az a) pontban megjelölt időszakban szombat, vasárnap, valamint ünnepnapon és munkaszüneti napon éget,

c) a kerti hulladék égetését az engedélyezett időpontokon kívül, valamint párás, ködös, esős és szeles időben, valamint az illetékes minisztérium által rendeletileg meghatározott tűzgyújtási tilalom idején végzi,

d) a füstképzés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen nem szikkasztja, szárítja és az eltüzelést egyszerre nem kis adagokban és nem szélcsendes időben végzi,

e) az égetést nem megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete nélkül, a lakókörnyezet zavarása mellett, épülettől és egyéb éghető anyagtól 10 m távolságon belül végzi,

f) az égetés során a szükséges tűzoltási feltételekről (pl. oltóvíz, poroltó készülék, homok, stb.) nem gondoskodik,

g) nem veszi figyelembe, hogy az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb., illetve ezek maradványait),

h) az égetés végén nem győződik meg arról, hogy a tűz elhamvadt és nem gondoskodik a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról,

i) aki e rendeletben szabályozott, nyílttéri égetést engedélyező és tiltó rendelkezéseken túlmenően nem veszi figyelembe, hogy tilos az avar- és kerti hulladék nyílttéri tüzelése egészségügyi, gyermek, oktatási és közintézmények, sportlétesítmények nyitvatartási ideje alatt, az intézményektől mért 150 m-es távolságon belül.

 

 

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések