Állásajánlat

2008 . november 10 .

Perbál Község Jegyzője pályázatot hirdet 2 fő részére pénzügyi és adóügyi ügyintézői munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– államháztartás területén szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
– a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II.03.) Korm. Rendelet 1. számú mellékletében az I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban előírt képesítés,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
– egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban pénzügyi szakirányon szerzett szakképzettség,
– pénzügyi területen szerzett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
Napi feladatok:
A kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartási és könyvelési feladatok végzése. A napi szállítói-vevői számlaforgalom kezelésében való közreműködés, bankügyintézés.
Rendszeresen ismétlődő feladatok:
Közreműködés a költségvetés és a költségvetési beszámoló számszaki és szöveges elkészítésében.
Eseti feladatok:
A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági elemzések, tematikus szakmai anyagok elkészítésében való közreműködés.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. és Perbál község önkormányzat 1/2002. (I. 28.) számú rendelete szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:
– a megjelenést követően, 2008. december 1-ig adható postára, illetve nyújtható be,
– elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 10. naptári nap,
– benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Perbál, dr. Réz Zsolt jegyző, 2074 Perbál, Fő u. 6.

A pályázat elbírálása során a pályázó meghallgatására kerül sor, az állás betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
Az állás azonnal betölthető 6 hónapi próbaidő letöltése mellett.
A kinevezés határozatlan időre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
– motivációs levelet, részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések