Állásajánlat

2009 . május 27 .

 

Polgármesteri Hivatal – Perbál                      

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest-megye, 2074 Perbál, Fő utca 6.

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Napi feladatok: A kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartási és könyvelési feladatok végzése. A napi szállítói-vevői számlaforgalom kezelésében való közreműködés, bankügyintézés. Rendszeresen ismétlődő feladatok: Közreműködés a költségvetés és a költségvetési beszámoló számszaki és szöveges elkészítésében. Eseti feladatok: A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági elemzések, tematikus szakmai anyagok elkészítésében való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                     

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Államháztartás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi számviteli szakképesítés, valamint a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(II.03.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban előírt képesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         pénzügyi területen szerzett gyakorlat

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Réz Zsolt jegyző nyújt, a 06-26/570-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Perbál címére történő megküldésével (2074 Perbál, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 550/2009., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Elbírásának határideje: a benyújtási határidőt követően azonnal. Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető, 6 hónapos próbaidő letöltése mellett. Az állás betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 10.

Hírek, aktualitások

munka

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala közterület-felügyel...

 Január elsejével megváltoztak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos épületek tulajdonosai az általuk használt tüzelő-, fűtőberendezés fajtájától függően évente vagy két évente továbbra...

Hirdetések