Ajánlások és tanácsok a patikákban és kisboltokban elkövetett rablások megelőzésére

2010 . július 9 .
Az érintett üzlethelyiség kialakításánál az alábbi bűnmegelőzési szempontokat ajánljuk figyelembe venni.

A non-stop nyitva tartás éjszakai időszakára javasoljuk a zárt ajtó – lehetőleg biztonsági ráccsal ellátott – kiadó ablakán keresztüli kiszolgálást. Néhány most már biztonságos üzemelésűnek mondható patika esetében kiválóan bevált az a módszer, hogy a pénz átadása után kapja meg a vevő a kért árucikkeket, gyógyszereket. A kiszolgáló személy nagyobb biztonságban érezheti magát a pánik/alarm gombbal felszerelt riasztórendszer és a zárt ajtó együttes alkalmazása esetén, így a támadó fizikailag akadályoztatva van.

Amennyiben az átadóablakos megoldás kialakítása nem lehetséges, ajánlatosnak tartjuk a távfelügyeleti rendszerbe kapcsolt vagyonvédelmi riasztórendszer kiépítését, amely tartalmazza a stabil és/vagy mobil támadásjelző egységet is. Ennek jelzését egy kivonuló szolgálattal rendelkező vagyonvédelmi cég diszpécserközpontja fogadja, ahol megteszik a szükséges elsődleges intézkedéseket a rendőrség kiérkezéséig. A gyors reagálás megteremti a rendőrség azonnalos intézkedési lehetőségét, és az időtényezők rövidsége miatt megnő a várható eredményesség is.

A előző eszköznél – jellegéből adódóan – kevésbé hatékony helyi riasztórendszer kiépítése során figyelembe kell venni, hogy rablás esetén a támadásjelző megnyomásával megszólaltatott hang vagy fényjel az elkövetőből kiszámíthatatlan reakciókat válthat ki, mint pl.: azt, hogy agresszivitása fokozódik. Ugyanakkor előfordulhat az is, hogy eláll a szándékától az elkövető.

A támadásjelző alkalmazásán túlmenően az üzlethelyiségben történt események ún. digitális rögzítésre alkalmas kamera-rendszer felszerelése ajánlott. Az eszköz prevenciós jelleggel bír, hisz a látható kamerának visszatartó hatása van, egy rejtett kamera pedig, az elkövető tudta nélkül képes rögzíteni az eseményeket. A bűncselekmény elkövetésének bizonyítását nagymértékben szolgálja, mivel segítséget nyújt az elkövető azonosításához. Fontos, hogy a képrögzítő egységhez ne férjen hozzá bárki. Javasoljuk, hogy a berendezést egy zárt helyiségben tárolják.

Az üzlettér magánterületnek minősül, ezért az abban való kamera elhelyezés, illetve a felvételek rögzítése során figyelemmel kell lenni az adatvédelmi szabályok betartására, mint pl. arra, hogy a technikai eszköz jelenlétére fel kell hívni a figyelmet.
A kamera elhelyezésénél ügyelni kell a megfelelő beállításra.

A rablások leggyakoribb elkövetési tárgya a készpénz, ennek megszerzése megnehezíthető a különböző időzáras, vagy pénzbedobós trezort tartalmazó széfek használatával. A patikák/kisboltok tulajdonosainak javasoljuk a kereskedelmi forgalomban kapható olyan lemezszekrény beszerzését is, amelyben az alkalmazott a nagyobb címleteket be tudja tenni, de azt kinyitni csak a tulajdonos képes. Ebben az esetben a rabló csak a pénztárban található váltópénzt tudja elvinni, így a kár nagyságrendekkel kevesebb lehet. Ilyen szekrény használatát a bejárati ajtón matricával kell jelölni, hasonlóan a bankfiókok időzáras értéktárolóihoz, megelőzve ezzel a rablásokat.

Tapasztalataink szerint a zárás előtti időpont kritikus ezen objektumok esetében. Felhívjuk az üzemeltetők figyelmét arra, hogy még zárás előtt, akár több alkalommal vegyék magukhoz a bevételt, esetleg a pénzszállítást bízzák profi vagyonvédelmi cégre. Amennyiben ez nem megoldható, a veszélyeztetett időszakokban emeljék a kiszolgálói létszámot.

Alkalmazottak részére ajánlott magatartási formák:

 Kísérjék figyelemmel a munkahelyük környezetében gyanúsnak ítélhető személy, vagy személyek megjelenését, mozgását. Jól nézzék meg külsejét, ruházatát.

Gyanús lehet, ha valaki zavartan viselkedik, észlelhetően konkrét cél nélkül érkezik az üzletbe, és a viselkedése, öltözéke eltér a megszokottól. A gyanús jelenségről a lehető leghamarabb értesítsék a munkahelyi vezetőt – ha van, a biztonsági szolgálatot – a helyi rendőrséget, polgárőrséget.

Gyengülő vásárlói forgalom (nyitás, zárás, ebédidő) esetén ne hagyják magukra kollégájukat, sőt fokozzák éberségüket.

A nagyobb összegű pénzkezelést minden esetben végezzék a vásárlói forgalomtól elzárt helyen.

A pénzkísérés, pénzszállítás céljából megjelenő személyeket, ha kell, ellenőrizzék le az alábbi szempontok szerint:

  • a szolgáltatás teljesítésére jogosult pénzkísérő érkezett-e

  • az érkező tudja-e igazolni az adott munka elvégzésére való jogosultságát,

  • amennyiben nem, a biztonsági cég arra illetékes vezetőjénél érdeklődjenek, hogy kit küldtek a pénzért.

Amennyiben van az üzletben biztonsági őr, a szükséges mértékig ismerjék meg a munkakörét. Hangolják össze a külső szemlélő számára nem észlelhető vészjelzéseiket.

Mi a teendő, ha bekövetkezett a rablás?

A támadó utasításainak vonakodás nélkül tegyenek eleget. Viselkedésükkel tűnjenek közreműködőnek, ugyanis az elsődleges cél az élet és testi épség megóvása. Jellemző ugyanis, hogy a rablási esetek többségében az elkövető már a közvetlen előkészületi fázisban feszült lelkiállapotba kerül, mely az elkövetés kezdetétől jórészt tovább fokozódik. Ebben az állapotban váratlan ingerhatásra általa előre nem tervezett cselekedeteket is végrehajthat.

Lehetőség szerint tanúsítsanak nyugalmat! Kerüljék el a támadó szemszögéből félreérthető, vagy indokolatlanul gyors mozdulatokat.

Csak a lehető legkevesebb pénzt adják át a rablónak. Lehetőleg annyit, amennyit a kasszában látni lehet.

A riasztóberendezés működésbe hozására – ha az előzőekben még nem nyílt lehetőség – kihasználhatják a felszólításra történő pénzelőkészítés, és átadás nyújtotta mozgási lehetőséget.

Figyeljék meg alaposan a támadó arcát, testalkatát, ruházatát, fegyverét, illetve a fegyverként használt eszközt, és ha van, különös ismertető jegyét: tetoválás, akcentus, anyajegy stb. A rabló távozása után zárják be az ajtókat, nehogy visszatérjen a tett színhelyére.

Amennyiben mód kínálkozik rá, kísérjék figyelemmel az elkövető menekülési útvonalát, eszközét.

 A rablás után ne kezdjenek semmilyen öntevékeny intézkedésbe. Haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a mobiltelefonról is ingyenesen hívható 107-es, vagy 112-es segélyhívó számok valamelyikén, vagy a helyi rendőrség közvetlen telefonszámán.

 A bejelentést követően a helyszínen várják meg a kiérkező rendőrjárőrt.

 A bűncselekmény helyszínét ne változtassák meg! Ha ez elkerülhetetlen (pl.: elsősegélynyújtás, vagy közveszély elhárítás miatt) azt a kiérkező rendőrnek, illetve a helyszíni szemle bizottság vezetőjének jelezni kell.

Amennyiben a rablás során bankkártyájukat, mobiltelefonjukat is eltulajdonította az elkövető, a visszaélések elkerülése végett mielőbb tiltsák le.

 Lakáskulcs elvitele esetén cseréltessék le az ajtó zárait. A mechanikai és elektronikai biztonságtechnikai berendezések együttes alkalmazása ajánlatos, hisz így a kulcsok eltűnése esetén is a riasztórendszer még nyújt bizonyos védelmet.

A rendőrségi feljelentés megtételekor, illetve azt követően a tanúkihallgatás alkalmával kérni fogják az eltulajdonított értékek listáját, azok sorszámát (mobiltelefon esetén IMEI számot), gyári és/vagy típus számot, egyedi azonosításra alkalmas jellemzőt. Nagymértékben segítheti a felderítést, ha az üzlethelységben lévő értékekről korábban készült fénykép vagy videó felvétel, melyet be tudnak mutatni a rendőrségnek. Ebből adódóan célszerű a vagyontárgyakról ún. „házi-leltárt” készíteni.

ORFK Szóvivői Iroda

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések