A Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

2010 . május 12 .

Polgármesteri Hivatal                            

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2074 Perbál, Fő utca 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Napi feladatok: A kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartási és könyvelési feladatok végzése. A napi szállítói-vevői számlaforgalom kezelésében való közreműködés, bankügyintézés. Rendszeresen ismétlődő feladatok: Közreműködés a költségvetés és a költségvetési beszámoló számszaki és szöveges elkészítésében. Eseti feladatok: A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági elemzések, tematikus szakmai anyagok elkészítésében való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Perbál Község Önkormányzat 1/2002.(I.28.) számú rendelet rendelkezései az irányadók.                            

Pályázati feltételek:

 •        Magyar állampolgárság,
 •        Cselekvőképesség,
 •        Büntetlen előélet,
 •        Középiskola/gimnázium,
 •        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •        Közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés
 •        Államháztartás területén szerzett legalább 2 éves szakmai gyakorlat
 •        A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(II.03.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a I/16.   feladatkörnél a II. besorolási osztályban előírt képesítés
 •        Mérlegképes könyvelői végzettség
 •        Eredményes közigazgatási versenyvizsga megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •        Pénzügyi, valamint önkormányzati területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         motivációs levelet, részletes szakmai önéletrajzot
 •        iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát
 •        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga László polgármester vagy dr. Réz Zsolt jegyző nyújt, a 06-30/9520-887 vagy a 06-26/570-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Perbál címére történő megküldésével (2074 Perbál, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 500/2010., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Perbál címére történő megküldésével (2074 Perbál, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 500/2010., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  Perbál Község Önkormányzat honlapja – 2010. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.perbal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. május 12.

 

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések