A Polgármesteri Hivatal pályázatot hírdet munkaügyi-pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

2011 . március 22 .

Polgármesteri Hivatal – Perbál

                           

a “Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal – Perbál

munkaügyi-pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2074 Perbál, Fő u. 6.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet II. 1. foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatok, továbbá az 1. számú melléklet I/16. feladatkörnél előírt feladatok

Ellátandó feladatok:

Személyzeti anyagok kezelése, közszolgálati nyilvántartás vezetése; ellátja a köztisztviselők képzésével, teljesítményértékelésével, vagyonnyilatkozatával, továbbá az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ügyintézést; közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony keletkezésével és megszüntetésével összefüggő feladatok önálló ellátása (kinevezés, átsorolás, kiléptetés); KIR3 program humánpolitikai modul használata; bértáblázatok és bérnyilvántartások naprakész vezetése; bérfeladás, nem rendszeres bérek számfejtése; adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé; ellátja a szabadság nyilvántartással, távollétekkel, munkába járással kapcsolatos feladatokat, megbízási szerződésekkel kapcsolatos teendőket; figyelemmel kíséri a munkaalkalmassági vizsgálatokat. Közcélú foglalkoztatottak személyi anyagának kezelése, kapcsolattartás a munkaügyi központtal, közcélú foglalkoztatás megszervezése. Vevői kötelezettségek nyilvántartása, kezelése, kintlévőségek behajtása. Bérleti díjak, közüzemi költségek beszedése, behajtása. A kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartási és könyvelési feladatok végzése. A napi szállítói-vevői számlaforgalom kezelésében való közreműködés, bankügyintézés. Rendszeresen ismétlődő feladatok: közreműködés a költségvetés és a költségvetési beszámoló számszaki és szöveges elkészítésében, ÁFA bevallások elkészítése, benyújtása, kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos összes feladat. Eseti feladatok: a gazdálkodásra vonatkozó gazdasági elemzések, tematikus anyagok elkészítésében való közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

személyzeti és munkaügyi, valamint pénzügyi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény, valamint a(z) Perbál Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

        Közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés

         A 9/1995.(II.3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének II. 1. pontja alapján, valamint az I/16. pontnál előírt képesítési előírások.

         Államháztartás területén szerzett legalább 2 éves gyakorlat

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

         Hasonló területen, munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

         Pénzügyi, valamint önkormányzati területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai; három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Réz Zsolt jegyző vagy Varga László polgármester nyújt, a 06-26/570-022-es vagy a 06-30/9520-887 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Perbál címére történő megküldésével (2074 Perbál, Fő u. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 312/2011. , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi-pénzügyi ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Perbál címére történő megküldésével (2074 Perbál, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 312/2011., valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi-pénzügyi ügyintéző.

 

         Személyesen: dr. Réz Zsolt jegyző, Pest megye, 2074 Perbál, Fő u. 6. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Perbál Község Jegyzője bírálja el a benyújtott pályázatok tartalma alapján a jelentkezési határidőt követően. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         Perbál Község Önkormányzat honlapja – 2011. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állás 6 hónapos próbaidő kikötésével tölthető be. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.perbal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. március 22.

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések