A Mézeskalács Óvoda pályázati kiírásai

2013 . június 10 .

Mézeskalács Óvoda
                        
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mézeskalács Óvoda

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2074 Perbál, Szabadság utca 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógus feladatok ellátása a törvényi előírások alapján, óvodai csoportban. Széleskörű szakmai tudás, az óvodáskorú gyermekek színvonalas oktatásának-nevelésének megvalósítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
         Főiskola, óvodapedagógusi szakképesítés,
         Magyar állampolgárság
         Büntetlen előélet
         Cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Óvodapedagógusi munkakörben legalább 1-3 év szakmai gyakorlat
         Hagyományőrző programban szerzett tapasztalat (néptánc, kézművesség, drámajáték)
Előnyt jelentő kompetenciák:
         Jó közösségi, empátiás készség
         Szakmai, módszertani képzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. augusztus 26. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Regősné Báder Erika óvodavezető nyújt, a 06-26/370-066 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Mézeskalács Óvoda címére történő megküldésével (2074 Perbál, Szabadság utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 840/2013. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
         Személyesen: Mézeskalács Óvoda, Pest megye, 2074 Perbál, Szabadság utca 9. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         www.perbal.ovi.hu – 2013. június 10.
         www.perbal.hu – 2013. június 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. június 10.

 

Mézeskalács Óvoda
                        
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mézeskalács Óvoda

dajka
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2074 Perbál, Szabadság utca 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodáskorú gyermekek gondozásának segítése, óvónői irányítással. A gyermekek közvetlen és közvetett környezetének tisztán tartása, takarítása az ÁNTSZ és a HACCP előírásainak megfelelően.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
         Középfokú képesítés,
         Magyar állampolgárság
         Büntetlen előélet
         Cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Gyermekintézményben végzett gyakorlat, munkavégzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. augusztus 26. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Regősné Báder Erika óvodavezető nyújt, a 06-26/370-066 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Mézeskalács Óvoda címére történő megküldésével (2074 Perbál, Szabadság utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 841/2013. , valamint a munkakör megnevezését: dajka.
         Személyesen: Mézeskalács Óvoda, Pest megye, 2074 Perbál, Szabadság utca 9. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         www.perbalovi.hu – 2013. június 10.
         www.perbal.hu – 2013. június 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. június 10.

Mézeskalács Óvoda
                        
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mézeskalács Óvoda
konyha

szakács
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2074 Perbál, Hősök tere 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felelős a konyha szabályszerű működtetésért, az egészséges étkeztetésért. Feladata az ételek mennyiségi, minőségi elkészítése, a konyhai dolgozók munkájának irányítása, a HACCP rendszer hatékony működtetetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
         Szakmunkásképző intézet, szakács,
         Magyar állampolgárság
         Büntetlen előélet
         Cselekvőképesség
         Egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Önéletrajz, képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. augusztus 5. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Regősné Báder Erika óvodavezető nyújt, a 06-26/370-066 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Mézeskalács Óvoda címére történő megküldésével (2074 Perbál, Szabadság utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 842/2013. , valamint a munkakör megnevezését: szakács.
         Személyesen: Mézeskalács Óvoda, Pest megye, 2074 Perbál, Szabadság utca 9. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         www.perbalovi.hu – 2013. június 10.
         www.perbal.hu – 2013. június 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. június 10.

Mézeskalács Óvoda
                        
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mézeskalács Óvoda
konyha

konyhai alkalmazott
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2074 Perbál, Hősök tere 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai és iskolai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatok: HACCP rendszer működtetése, élelmiszer-biztonsági szabályok betartása, adminisztráció elvégzése. Tízórai és uzsonnakészítés, tálalás, mosogatás, takarítás az intézményekben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
         8 Általános,
         Magyar állampolgárság
         Büntetlen előélet
         Cselekvőképesség
         18. életévét betöltött munkavállaló
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         HACCP szakképesítés (vizsga)
         Gyermekétkeztetés területén szerzett 3-5 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. augusztus 26. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Regősné Báder Erika óvodavezető nyújt, a 06-26/370-066 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Mézeskalács Óvoda címére történő megküldésével (2074 Perbál, Szabadság utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 843/2013 , valamint a munkakör megnevezését: konyhai alkalmazott.
vagy
         Személyesen: Mézeskalács Óvoda, Pest megye, 2074 Perbál, Szabadság utca 9. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         www.perbalovi.hu – 2013. június 10.
         www.perbal.hu – 2013. június 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. június 10.

Mézeskalács Óvoda
                        
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mézeskalács Óvoda

takarító
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2074 Perbál, Szabadság utca 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény helyiségeinek és közvetlen környezetének tisztán tartása a munkaköri leírásnak megfelelően.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
         Középfokú képesítés,
         Magyar állampolgárság
         Büntetlen előélet
         Cselekvőképesség
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. augusztus 26. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Regősné Báder Erika óvoda nyújt, a 06-26/370-066 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Mézeskalács Óvoda címére történő megküldésével (2074 Perbál, Szabadság utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 844/2013. , valamint a munkakör megnevezését: takarító.
vagy
         Személyesen: , Pest megye, 2074 Perbál, Szabadság utca 9. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         www.perbalovi.hu – 2013. június 10.
         www.perbal.hu – 2013. június 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. június 10.

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések