A Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola rövid beszámolója a 2015-2016. tanévről

2016 . augusztus 18 .

Német nemzetiségi nyelvoktató iskolaként nagy hangsúlyt fektettünk a német hagyományok ápolására, a német nyelv magas szintű elsajátítására, diákcsere, német nemzetiségi programok, versenyek által. Törekedtünk iskolai hagyományaink megőrzésére, a minőségi munkára, a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra. „Mosolygós iskolaként” élményekkel gazdagítottuk tanulóink személyiségét. Örökös ökoiskolaként a környezet szeretetére, megóvására neveltük őket.

Programokban, rendezvényekben, versenyekben gazdag tanévet zártunk. Ezt a gazdagságot azonban nem pénznemben, hanem élményekben, nevetésben, örömökben, verseny eredményekben, programok sikerességében, stb… lehet mérni. A tanév eseményeiről összeállított Hírlevél beszámolóiban és a mellékelt fényképeken – melyet idén is DVD-n kaptak meg a tanulók a bizonyítvánnyal együtt, – végig kísérheti minden szülő, tanuló a tanév örömteli pillanatait. Gazdag volt az elmúlt tanév, mert gyarapodott iskolánk tanulói létszáma is, egyre több tanuló választja iskolánkat.

Gazdag volt a tanév, mert sokan értek el szép tanulmányi eredményt. Gazdag volt a tanév, mert sok szép eredményt értek el idén is a tanulók különböző tanulmányi és sport versenyeken, halmozták a sikereket:

 • A Litterátum német tesztverseny pest megyei fordulójának eredményei:
  Kurucz Atilla 5.o. – 1. helyezett, Herendi Réka 5.o. – 2. helyezett, Darvas Csenge 6.o. – 1. helyezett, Kurucz Anilla 7.o. – 3. helyezett, Kincses Lilla 8.o. – 2. helyezett, Darvas Merse 8.o. – 4. helyezett. A résztvevő tanulóink által elért összesített eredmény alapján az iskolánk a megyei 1. helyezést érte el.
 • Német nemzetiségi szavalóverseny megyei eredménye:
  Darvas Villő 2.o. – a 3. helyezést érte el és bejutott az országos döntőbe, ahol szintén nagyon szépen szerepelt. Herendi Réka 5.o. – a megyei versenyen 6. helyezett lett.
 • A megyei Német nemzetiségi énekversenyen több mint 300 diák vett részt. Iskolánkat 5 tanuló képviselte. Eredményeink: Két arany, egy ezüst és két bronzminősítés. Gratulálunk Kőhegyi Barbarának, Pál Imolának, Szabó Csengének, Salamon Nórának, Herendi Kingának.
 • A Bolyai matematika területi csapatversenyen a negyedik osztályosok (Szalai Benedek, Sevecsek Botond, Bács Levente, Végh Levente ) a 2. helyen végeztek.
 • A Zrínyi matematika csapatversenyen Szalai Henrietta 6. osztályos tanuló 3. helyezett lett, egyetlen ponttal lemaradva az országos döntőbe való bejutásról.
 • Az országos Kecske Kupa matematika csapatversenyen a Darvas Csenge, Szalai Henrietta, Salamon Gábor, Zaláni- Kiss Kata alkotta csapat hatodik helyezést ért el 50 induló csapat közül.
 • A Körzeti Kazinczy-versenyen, Pilisvörösváron Darvas Merse (8. o.) 3. helyezést, Végh Levente (4. o.) 6. helyezést ért el.
 • Az iskolánk alsó tagozatos csapata a Sorváltó verseny megyei fordulóján a 3. helyezést érte el.
 • Az Aradi Jenő Rajzversenyen 3 tanulónk jutott a megyei döntőbe, ahol mindhárman a 4. helyezést érték el.
 • A Körzeti vers- és prózamondó versenyen, Pátyon elért szép eredményeink:
  Kincses Lilla (8. o.) 2. helyezés, Darvas Villő (2. o.) 5. helyezés, Rintek Jakab (5. o.) 5. helyezés, Polics Ábris (3. o.) 6. helyezés
 • 4 hatodikos és 7 hetedikes tanuló sikeres Junior nyelvvizsgát tett (A2 szinten.), az ECDL vizsgán Kincses Lilla – 4 modult, Nagy Viktória – 3 modult teljesített.

  Ezúton is köszönjük a befektetett munkát mindazoknak, akik iskolánk hírnevét erősítették, illetve részt vállaltak a programok lebonyolításában. A tanévzáró és ballagási ünnepségen a 8. osztályból több tanulót jutalmaztunk kitartó tanulmányi és közösségi munkájáért:

 • Kiváló Diák Emlékplakettet és könyvjutalmat adományozott Kincses Lillának és Darvas Mersének a nevelőtestület a 8 éven át elért kitűnő tanulmányi eredményükért.
 • Darvas Merse az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázaton „Magyarország jó tanulója – jó sportolója” címet kapta az elmúlt tanévben elért eredményes tanulmányi munkájáért és kimagasló sportteljesítményéért. Gratulálunk a szép elismeréshez!
 • Kincses Lilla kimagasló közösségi munkájáért, a diákönkormányzatban végzett tevékenységéért, a színvonalas irodalmi és zenei szereplésekért és a Hangforrás iskolarádió szerkesztőjeként végzett munkájáért könyvjutalomban részesült.
 • A Perbáli Német Nemzetiségi Önkormányzat oklevelét és egy jutalom könyvutalványt vehettek át a 8 éven át a német nemzetiségi hagyományok ápolásáért végzett kulturális tevékenységükért és kiváló verseny eredményeikért: Kincses Lilla, Darvas Merse és Nagy Viktória.
 • “Kiváló sportoló” Emlékplakettet kaptak azok a tanulók, akik 8 éven át kiváló sportteljesítményt nyújtottak: Darvas Merse, Bárányos Szabolcs, Faragó Áron, Kovács Zsombor és Heigl Tamás.

  A tanévzáró ünnepség részeként az iskolánk nevelőtestülete által alapított Kis-forrás Emlékplakettel köszöntük meg támogatóinknak a többéves segítséget:

 • Landszmann Máriának, Kaiser Lőrincnének 8. osztályos tanulók szüleinek a szülői szervezeti munkájukért.
 • Horváth Marianna részére a 8 éves kitartó segítségéért, a gyerekek felkészítéséért és szervező munkájáért.
 • Szabó Tündének a Szülői Szervezetben végzett kitartó munkájáért, segítségéért.
 • Sáfárné Földi Máriának az iskolai citera szakkörért végzett kitartó munkájáért, az iskolai ünnepségeken való rendszeres fellépésekért.
 • Jilg Edének az iskolai sakk szakkörben végzett kitartó önkéntes munkájáért.
 • Bentzik Évának, aki 40 évi kiváló pedagógusi munka után nyugdíjba vonul. 
  Életre szóló hivatásaként a pedagógusi hivatást választotta. Köszönjük a szép dekorációkat, díszleteket, a rajzszakkörösök naptárait, a kiállításokat, a gyönyörű osztálytablókat és a jelmezeket, melyeket készített. Köszönjük magas színvonalú szakmai munkáját, kitartását, a gyerekek és a kollégák iránti szeretetét, odaadását. A kollégák és a tanulók nevében nyugdíjas éveire kívánunk jól megérdemelt pihenést, jó egészséget!

Köszönjük a szülők segítségét, támogatását, a Szülői Szervezet áldozatos, segítőkész munkáját! A különböző programok lebonyolításában és finanszírozásában nagyon sok segítséget nyújtottak.

Megköszönjük Perbál Község Önkormányzatának, Varga László Polgármester úrnak az együttműködést, a segítséget.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat folyamatos figyelme, anyagi és erkölcsi támogatása jelentősen hozzájárul a nyugodt pedagógiai munkához, terveink megvalósításához. A Budakeszi Tankerület fenntartóként biztosítja a működésünkhöz szükséges feltételeket.

Köszönjük a jó együttműködést az óvodának, annak vezetőjének, Regősné Báder Erikának, akinek ezúton kívánunk nyugdíjazása alkalmából boldog nyugdíjas éveket.

Köszönjük a Közösségi Ház dolgozóinak, az iskolával kapcsolatban álló szervezeteknek és képviselőiknek is a közös gondolkodást, programokat, együttműködést. Köszönjük a „névtelen támogatóknak”, hogy a tanév folyamán anyagi eszközökkel, ötletekkel, munkával segítettek bennünket. Köszönjük a segítő szándékot.

Elégedetten mondhatjuk, hogy alapvető céljainkat elértük, kitűzött feladatainkat teljesítettük. Köszönet illeti a tantestületet, az eredményeket közösen értük el! A tanév sikeréhez az iskola valamennyi dolgozója hozzájárult.

Köszönöm a kollégák felkészítő munkáját, pedagógusi elhivatottságból fakadó színvonalas munkájukat!

Bors Andrea intézményvezető

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések