A Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola rövid beszámolója a 2015-2016. tanévről

2016 . augusztus 18 .

Német nemzetiségi nyelvoktató iskolaként nagy hangsúlyt fektettünk a német hagyományok ápolására, a német nyelv magas szintű elsajátítására, diákcsere, német nemzetiségi programok, versenyek által. Törekedtünk iskolai hagyományaink megőrzésére, a minőségi munkára, a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra. „Mosolygós iskolaként” élményekkel gazdagítottuk tanulóink személyiségét. Örökös ökoiskolaként a környezet szeretetére, megóvására neveltük őket.

Programokban, rendezvényekben, versenyekben gazdag tanévet zártunk. Ezt a gazdagságot azonban nem pénznemben, hanem élményekben, nevetésben, örömökben, verseny eredményekben, programok sikerességében, stb… lehet mérni. A tanév eseményeiről összeállított Hírlevél beszámolóiban és a mellékelt fényképeken – melyet idén is DVD-n kaptak meg a tanulók a bizonyítvánnyal együtt, – végig kísérheti minden szülő, tanuló a tanév örömteli pillanatait. Gazdag volt az elmúlt tanév, mert gyarapodott iskolánk tanulói létszáma is, egyre több tanuló választja iskolánkat.

Gazdag volt a tanév, mert sokan értek el szép tanulmányi eredményt. Gazdag volt a tanév, mert sok szép eredményt értek el idén is a tanulók különböző tanulmányi és sport versenyeken, halmozták a sikereket:

 • A Litterátum német tesztverseny pest megyei fordulójának eredményei:
  Kurucz Atilla 5.o. – 1. helyezett, Herendi Réka 5.o. – 2. helyezett, Darvas Csenge 6.o. – 1. helyezett, Kurucz Anilla 7.o. – 3. helyezett, Kincses Lilla 8.o. – 2. helyezett, Darvas Merse 8.o. – 4. helyezett. A résztvevő tanulóink által elért összesített eredmény alapján az iskolánk a megyei 1. helyezést érte el.
 • Német nemzetiségi szavalóverseny megyei eredménye:
  Darvas Villő 2.o. – a 3. helyezést érte el és bejutott az országos döntőbe, ahol szintén nagyon szépen szerepelt. Herendi Réka 5.o. – a megyei versenyen 6. helyezett lett.
 • A megyei Német nemzetiségi énekversenyen több mint 300 diák vett részt. Iskolánkat 5 tanuló képviselte. Eredményeink: Két arany, egy ezüst és két bronzminősítés. Gratulálunk Kőhegyi Barbarának, Pál Imolának, Szabó Csengének, Salamon Nórának, Herendi Kingának.
 • A Bolyai matematika területi csapatversenyen a negyedik osztályosok (Szalai Benedek, Sevecsek Botond, Bács Levente, Végh Levente ) a 2. helyen végeztek.
 • A Zrínyi matematika csapatversenyen Szalai Henrietta 6. osztályos tanuló 3. helyezett lett, egyetlen ponttal lemaradva az országos döntőbe való bejutásról.
 • Az országos Kecske Kupa matematika csapatversenyen a Darvas Csenge, Szalai Henrietta, Salamon Gábor, Zaláni- Kiss Kata alkotta csapat hatodik helyezést ért el 50 induló csapat közül.
 • A Körzeti Kazinczy-versenyen, Pilisvörösváron Darvas Merse (8. o.) 3. helyezést, Végh Levente (4. o.) 6. helyezést ért el.
 • Az iskolánk alsó tagozatos csapata a Sorváltó verseny megyei fordulóján a 3. helyezést érte el.
 • Az Aradi Jenő Rajzversenyen 3 tanulónk jutott a megyei döntőbe, ahol mindhárman a 4. helyezést érték el.
 • A Körzeti vers- és prózamondó versenyen, Pátyon elért szép eredményeink:
  Kincses Lilla (8. o.) 2. helyezés, Darvas Villő (2. o.) 5. helyezés, Rintek Jakab (5. o.) 5. helyezés, Polics Ábris (3. o.) 6. helyezés
 • 4 hatodikos és 7 hetedikes tanuló sikeres Junior nyelvvizsgát tett (A2 szinten.), az ECDL vizsgán Kincses Lilla – 4 modult, Nagy Viktória – 3 modult teljesített.

  Ezúton is köszönjük a befektetett munkát mindazoknak, akik iskolánk hírnevét erősítették, illetve részt vállaltak a programok lebonyolításában. A tanévzáró és ballagási ünnepségen a 8. osztályból több tanulót jutalmaztunk kitartó tanulmányi és közösségi munkájáért:

 • Kiváló Diák Emlékplakettet és könyvjutalmat adományozott Kincses Lillának és Darvas Mersének a nevelőtestület a 8 éven át elért kitűnő tanulmányi eredményükért.
 • Darvas Merse az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázaton „Magyarország jó tanulója – jó sportolója” címet kapta az elmúlt tanévben elért eredményes tanulmányi munkájáért és kimagasló sportteljesítményéért. Gratulálunk a szép elismeréshez!
 • Kincses Lilla kimagasló közösségi munkájáért, a diákönkormányzatban végzett tevékenységéért, a színvonalas irodalmi és zenei szereplésekért és a Hangforrás iskolarádió szerkesztőjeként végzett munkájáért könyvjutalomban részesült.
 • A Perbáli Német Nemzetiségi Önkormányzat oklevelét és egy jutalom könyvutalványt vehettek át a 8 éven át a német nemzetiségi hagyományok ápolásáért végzett kulturális tevékenységükért és kiváló verseny eredményeikért: Kincses Lilla, Darvas Merse és Nagy Viktória.
 • “Kiváló sportoló” Emlékplakettet kaptak azok a tanulók, akik 8 éven át kiváló sportteljesítményt nyújtottak: Darvas Merse, Bárányos Szabolcs, Faragó Áron, Kovács Zsombor és Heigl Tamás.

  A tanévzáró ünnepség részeként az iskolánk nevelőtestülete által alapított Kis-forrás Emlékplakettel köszöntük meg támogatóinknak a többéves segítséget:

 • Landszmann Máriának, Kaiser Lőrincnének 8. osztályos tanulók szüleinek a szülői szervezeti munkájukért.
 • Horváth Marianna részére a 8 éves kitartó segítségéért, a gyerekek felkészítéséért és szervező munkájáért.
 • Szabó Tündének a Szülői Szervezetben végzett kitartó munkájáért, segítségéért.
 • Sáfárné Földi Máriának az iskolai citera szakkörért végzett kitartó munkájáért, az iskolai ünnepségeken való rendszeres fellépésekért.
 • Jilg Edének az iskolai sakk szakkörben végzett kitartó önkéntes munkájáért.
 • Bentzik Évának, aki 40 évi kiváló pedagógusi munka után nyugdíjba vonul. 
  Életre szóló hivatásaként a pedagógusi hivatást választotta. Köszönjük a szép dekorációkat, díszleteket, a rajzszakkörösök naptárait, a kiállításokat, a gyönyörű osztálytablókat és a jelmezeket, melyeket készített. Köszönjük magas színvonalú szakmai munkáját, kitartását, a gyerekek és a kollégák iránti szeretetét, odaadását. A kollégák és a tanulók nevében nyugdíjas éveire kívánunk jól megérdemelt pihenést, jó egészséget!

Köszönjük a szülők segítségét, támogatását, a Szülői Szervezet áldozatos, segítőkész munkáját! A különböző programok lebonyolításában és finanszírozásában nagyon sok segítséget nyújtottak.

Megköszönjük Perbál Község Önkormányzatának, Varga László Polgármester úrnak az együttműködést, a segítséget.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat folyamatos figyelme, anyagi és erkölcsi támogatása jelentősen hozzájárul a nyugodt pedagógiai munkához, terveink megvalósításához. A Budakeszi Tankerület fenntartóként biztosítja a működésünkhöz szükséges feltételeket.

Köszönjük a jó együttműködést az óvodának, annak vezetőjének, Regősné Báder Erikának, akinek ezúton kívánunk nyugdíjazása alkalmából boldog nyugdíjas éveket.

Köszönjük a Közösségi Ház dolgozóinak, az iskolával kapcsolatban álló szervezeteknek és képviselőiknek is a közös gondolkodást, programokat, együttműködést. Köszönjük a „névtelen támogatóknak”, hogy a tanév folyamán anyagi eszközökkel, ötletekkel, munkával segítettek bennünket. Köszönjük a segítő szándékot.

Elégedetten mondhatjuk, hogy alapvető céljainkat elértük, kitűzött feladatainkat teljesítettük. Köszönet illeti a tantestületet, az eredményeket közösen értük el! A tanév sikeréhez az iskola valamennyi dolgozója hozzájárult.

Köszönöm a kollégák felkészítő munkáját, pedagógusi elhivatottságból fakadó színvonalas munkájukat!

Bors Andrea intézményvezető

Hírek, aktualitások

Figyelembe véve az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlásait, dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvos Úr 2017. július 20-án (csütörtök) 00.00 ...

Hirdetések