A Helyi Választási Bizottság határozatai

2010 . szeptember 3 .

Perbál Helyi választási Bizottsága 41/2010. (X. 04.) számú
H a t á r o z a t a

Perbál Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h) pontjában megállapított hatáskörében eljárva 3 egyhangú szavazattal megállapította, hogy
Landszmann József (MSZSZ-Pilisi Szlovákok- DASZSZ) 27 db érvényes szavazat
Furuglyás Csilla (MSZSZ-Pilisi Szlovákok- DASZSZ) 26 db érvényes szavazat
Dr. Treiber Pálné (MSZSZ-Pilisi Szlovákok- DASZSZ) 20 db érvényes szavazat
Landszmann Józsefné (MSZSZ-Pilisi Szlovákok- DASZSZ) 20 db érvényes szavazat

jelöltek a 2010. évi szlovák kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a legtöbb érvényes szavazatot szerezték meg, ezért megnyerték a szlovák kisebbségi önkormányzati képviselő választást.

A határozat ellen a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház u. 5-7.) címzett Perbál Helyi Választási Bizottságnál (2074 Perbál, Fő u. 6.) benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától számított kettő napon belül – azaz 2010. október 6-án 16 óráig – megérkezzen.
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen az SZSZB szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.  A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját; a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

Landszmann József (MSZSZ-Pilisi Szlovákok- DASZSZ), Dr. Treiber Pálné (MSZSZ-Pilisi Szlovákok- DASZSZ), Landszmann Józsefné (MSZSZ-Pilisi Szlovákok- DASZSZ), Furuglyás Sándorné (MSZSZ-Pilisi Szlovákok- DASZSZ), Furuglyás Csilla (MSZSZ-Pilisi Szlovákok- DASZSZ)

2010. október 3-án jelöltként indultak a 2010. évi szlovák kisebbségi önkormányzati képviselők választásán.

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Kövtv.) 2. § (1) bekezdése értelmében a települési kisebbségi önkormányzati választásokon választható, aki a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott kisebbséghez tartozik és a kisebbséghez tartozását vállalja és kinyilvánítja; magyar állampolgár; a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik; és a kisebbségi választói jegyzékben szerepel.
A jelölt a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 42. §-ában meghatározott 1. számú melléklet 34. számú „EK” jelű mintája szerint nyújtotta be képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmét.

A szavazatszámlálást követően a szavazatszámláló bizottságok megállapították, hogy a jelöltek a legtöbb érvényes szavazatot szerezték meg.
Perbál Helyi Választási Bizottsága ellenőrizte a szavazóköri jegyzőkönyveket és megállapította, hogy a rendelkező részben szereplő jelöltek a 2010. évi szlovák kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a legtöbb érvényes szavazatot szerezték meg, ezért megnyerték a szlovák kisebbségi önkormányzati képviselő választást.

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény alapján képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.

Perbál Helyi Választási Bizottság hatásköre a Ve. 105/A. § (2) bekezdés h) pontján alapul.

Perbál Község Helyi Választási Bizottság határozatát, az Alkotmány 40/B. § (4) bekezdése és 70. § (2) bekezdése, valamint a Ve. 29-29/C.§, 50. § 51. § (3) bekezdése, 52. § (1)-(2) bekezdései alapján hozta.

Perbál Helyi Választási Bizottsága a fellebbezési jogot a Ve. 105/A. § (3) f) pontjára, a Ve. 79. §, 80. § (1)-(2) és (4) bekezdései alapján – figyelemmel a 4. § (3)-(4) bekezdéseire – biztosította.

Perbál Helyi Választási Bizottsága az illetékmentességről, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja szerint rendelkezett.
Határidő: azonnal
Felelős: HVB elnöke
             HVI vezetője

 

Perbál Helyi választási Bizottsága 40/2010.(X. 04.) számú
H a t á r o z a t a

Perbál Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h) pontjában megállapított hatáskörében eljárva 3 egyhangú szavazattal megállapította, hogy

Bakai Anikó (ÉMNÖSZ) 47 db érvényes szavazat
Kreisz György (ÉMNÖSZ) 44 db érvényes szavazat
Simek György (ÉMNÖSZ) 39 db érvényes szavazat
Mayer József (ÉMNÖSZ) 36 db érvényes szavazat

jelöltek a 2010. évi német kisebbségi önkormányzati képviselő- önkormányzati képviselők választásán a legtöbb érvényes szavazatot szerezték meg, ezért megnyerték a német kisebbségi önkormányzati képviselő választást.

A határozat ellen a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház u. 5-7.) címzett Perbál Helyi Választási Bizottságnál (2074 Perbál, Fő u. 6.) benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától számított kettő napon belül – azaz 2010. október 6-án 16 óráig – megérkezzen.
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen az SZSZB szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.  A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját; a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

Tóth Anna (ÉMNÖSZ), Simek György (ÉMNÖSZ), Mayer József (ÉMNÖSZ), Kreisz György (ÉMNÖSZ), Bakai Anikó (ÉMNÖSZ)

2010. október 3-án jelöltként indultak a 2010. évi német kisebbségi önkormányzati képviselők választásán.

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Kövtv.) 2. § (1) bekezdése értelmében a települési kisebbségi önkormányzati választásokon választható, aki a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott kisebbséghez tartozik és a kisebbséghez tartozását vállalja és kinyilvánítja; magyar állampolgár; a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik; és a kisebbségi választói jegyzékben szerepel.
A jelölt a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 42. §-ában meghatározott 1. számú melléklet 34. számú „EK” jelű mintája szerint nyújtotta be képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmét.

A szavazatszámlálást követően a szavazatszámláló bizottságok megállapították, hogy a jelöltek a legtöbb érvényes szavazatot szerezték meg.
Perbál Helyi Választási Bizottsága ellenőrizte a szavazóköri jegyzőkönyveket és megállapította, hogy a rendelkező részben szereplő jelöltek a 2010. évi német kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a legtöbb érvényes szavazatot szerezték meg, ezért megnyerték a német kisebbségi önkormányzati képviselő választást.

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény alapján képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.

Perbál Helyi Választási Bizottság hatásköre a Ve. 105/A. § (2) bekezdés h) pontján alapul.

Perbál Helyi Választási Bizottság határozatát, az Alkotmány 40/B. § (4) bekezdése és 70. § (2) bekezdése, valamint a Ve. 29-29/C.§, 50. § 51. § (3) bekezdése, 52. § (1)-(2) bekezdései alapján hozta.

Perbál Helyi Választási Bizottsága a fellebbezési jogot a Ve. 105/A. § (3) f) pontjára, a Ve. 79. §, 80. § (1)-(2) és (4) bekezdései alapján – figyelemmel a 4. § (3)-(4) bekezdéseire – biztosította.

Perbál Helyi Választási Bizottsága az illetékmentességről, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja szerint rendelkezett.
Határidő: azonnal
Felelős: HVB elnöke
             HVI vezetője

 

Perbál Helyi választási Bizottsága 39/2010.(X. 04.) számú
H a t á r o z a t a

Perbál Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h) pontjában megállapított hatáskörében eljárva 3 egyhangú szavazattal megállapította, hogy
Wentzel Ferenc (FIDESZ): 546 db érvényes szavazat
Bárány Péter (független jelölt): 409 db érvényes szavazat
Pregitzer György (független jelölt): 395 db érvényes szavazat
Kemenczei Kálmán (független jelölt): 392 db érvényes szavazat
Mayer József (független jelölt): 366 db érvényes szavazat
Bálind Dénes (független jelölt): 320 db érvényes szavazat

egyéni listás jelöltek a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők választásán a legtöbb érvényes szavazatot szerezték meg, ezért megnyerték az önkormányzati képviselő választást.

A határozat ellen a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház u. 5-7.) címzett Perbál Helyi Választási Bizottságnál (2074 Perbál, Fő u. 6.) benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától számított kettő napon belül – azaz 2010. október 6-án 16 óráig – megérkezzen.
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen az SZSZB szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.  A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját; a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

Mayer József (független jelölt), Bende Andrásné (független jelölt), Bálind Dénes (független jelölt), Pregitzer György (független jelölt), Blaskó Attila (független jelölt), Kemenczei Kálmán (független jelölt),Wentzel Ferenc (FIDESZ), Varga László (FIDESZ), Rimócziné Borbáth Edit (független jelölt), Szilágyi Andrásné (független jelölt), Czang József (független jelölt), Albitz Ferenc (független jelölt), Bárány Péter  (független jelölt), Szabó Zoltán Kálmán (független jelölt)

2010. október 3-án egyéni listás képviselő jelöltként indultak a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők választásán.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 70. § (2) bekezdése értelmében a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán választható legyen.
A jelölt a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 42. §-ában meghatározott 1. számú melléklet 6. számú „E” jelű mintája szerint nyújtották be képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmét.
A szavazatszámlálást követően a szavazatszámláló bizottságok megállapították, hogy a jelöltek a legtöbb érvényes szavazatot szerezték meg.
Perbál Helyi Választási Bizottsága ellenőrizte a szavazóköri jegyzőkönyveket és megállapította, hogy a rendelkező részben szereplő jelöltek a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a legtöbb érvényes szavazatot szerezték meg, ezért megnyerték az önkormányzati képviselő választást.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13. § (1) bekezdése szerint az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.

Perbál Helyi Választási Bizottság hatásköre a Ve. 105/A. § (2) bekezdés h) pontján alapul.

Perbál Helyi Választási Bizottság határozatát, az Alkotmány 40/B. § (4) bekezdése és 70. § (2) bekezdése, valamint a Ve. 29-29/C.§, 50. § 51. § (3) bekezdése, 52. § (1)-(2) bekezdései, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13. § (1) bekezdése alapján hozta.

Perbál Helyi Választási Bizottsága a fellebbezési jogot a Ve. 105/A. § (3) f) pontjára, a Ve. 79. §, 80. § (1)-(2) és (4) bekezdései alapján – figyelemmel a 4. § (3)-(4) bekezdéseire – biztosította.

Perbál Helyi Választási Bizottsága az illetékmentességről, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja szerint rendelkezett.
Határidő: azonnal
Felelős: HVB elnöke
             HVI vezetője

 

Perbál Önkormányzat Helyi választási Bizottsága 38/2010.(X. 04.) számú
H a t á r o z a t a

Perbál Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h) pontjában megállapított hatáskörében eljárva 3 egyhangú szavazattal megállapította, hogy Varga László polgármester jelölt a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 461 db érvényes szavazattal a legtöbb érvényes szavazatot szerezte meg, ezért megnyerte az önkormányzati polgármester választást.

A határozat ellen a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház u. 5-7.) címzett Perbál Község Helyi Választási Bizottságnál (2074 Perbál, Fő u. 6.) benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától számított kettő napon belül – azaz 2010. október 6-án 16 óráig – megérkezzen.
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen az SZSZB szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.  A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját; a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

Varga László 2010. október 3-án polgármester jelöltként indult a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 70. § (2) bekezdése értelmében a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán választható legyen.
A jelölt a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 42. §-ában meghatározott 1. számú melléklet 6. számú „E” jelű mintája szerint nyújtotta be polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmét.
A szavazatszámlálást követően a szavazatszámláló bizottságok megállapították, hogy a jelölt a legtöbb érvényes szavazatot szerezte meg.
Perbál Helyi Választási Bizottsága ellenőrizte a szavazóköri jegyzőkönyveket és megállapította, hogy Varga László polgármester jelölt a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 461 db érvényes szavazattal a legtöbb érvényes szavazatot szerezte meg, ezért megnyerte az önkormányzati polgármester választást.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2) bekezdése szerint polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Perbál Helyi Választási Bizottság hatásköre a Ve. 105/A. § (2) bekezdés h) pontján alapul.

Perbál Helyi Választási Bizottság határozatát, az Alkotmány 40/B. § (4) bekezdése és 70. § (2) bekezdése, valamint a Ve. 29-29/C.§, 50. § 51. § (3) bekezdése, 52. § (1)-(2) bekezdései, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hozta.

Perbál Helyi Választási Bizottsága a fellebbezési jogot a Ve. 105/A. § (3) f) pontjára, a Ve. 79. §, 80. § (1)-(2) és (4) bekezdései alapján – figyelemmel a 4. § (3)-(4) bekezdéseire – biztosította.

Perbál Helyi Választási Bizottsága az illetékmentességről, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja szerint rendelkezett.
Határidő: azonnal
Felelős: HVB elnöke
             HVI vezetője

 

 

Perbál Helyi Választási Bizottság
37/2010.(IX.10.) sz. határozata

Perbál Helyi Választási Bizottság a települési szlovák kisebbségi önkormányzati képviselők – 2010. október 3-án tartandó választására – a szavazólapot a mellékelt „szavazólap minta” szerint jóváhagyja.

E határozat ellen a Helyi Választási Bizottságnál (cím: 2074 Perbál, Fő u. 6.) benyújtott, de a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezéssel lehet élni, úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától számított egy napon belül – vagyis 2010. szeptember 11-én 16 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a fellebbezés benyújtójának választása szerinti telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115/K. § (2) bekezdése alapján:

„(2) A települési kisebbségi önkormányzati választás szavazólapja tartalmazza a kisebbség megnevezését, a jelöltek családi és utónevét a helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben, az 52. § (3) bekezdése szerinti megkülönböztető jelzést, a jelöltek neve előtt a szavazásra szolgáló kört, a jelölő szervezet nevét – a jelölő szervezet kérésére annak rövidítését is -, valamint a szavazás módjára vonatkozó tájékoztatást.

A Ve. 115/I. § (6) bekezdésének d.) pontja szerint:
„(6) A helyi választási bizottság
d.) jóváhagyja a szavazólapok adattartalmát,”

A Helyi Választási Bizottság a szavazólap mintát megvizsgálta, melynek eredménye alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Helyi Választási Bizottság a határozatát a Ve. 115/I. § (6) bekezdésének d.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Ve. 115/K. § (2) bekezdése alapján hozta.

A fellebbezési jogot a Ve. 79-80. §-ai alapján biztosította.
Perbál Helyi Választási Bizottság
36/2010.(IX.10.) sz. határozata

Perbál Helyi Választási Bizottság a települési német kisebbségi önkormányzati képviselők – 2010. október 3-án tartandó választására – a szavazólapot a mellékelt „szavazólap minta” szerint jóváhagyja.

E határozat ellen a Helyi Választási Bizottságnál (cím: 2074 Perbál, Fő u. 6.) benyújtott, de a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezéssel lehet élni, úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától számított egy napon belül – vagyis 2010. szeptember 11-én 16 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a fellebbezés benyújtójának választása szerinti telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115/K. § (2) bekezdése alapján:

„(2) A települési kisebbségi önkormányzati választás szavazólapja tartalmazza a kisebbség megnevezését, a jelöltek családi és utónevét a helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben, az 52. § (3) bekezdése szerinti megkülönböztető jelzést, a jelöltek neve előtt a szavazásra szolgáló kört, a jelölő szervezet nevét – a jelölő szervezet kérésére annak rövidítését is -, valamint a szavazás módjára vonatkozó tájékoztatást.

A Ve. 115/I. § (6) bekezdésének d.) pontja szerint:
„(6) A helyi választási bizottság
d.) jóváhagyja a szavazólapok adattartalmát,”

A Helyi Választási Bizottság a szavazólap mintát megvizsgálta, melynek eredménye alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Helyi Választási Bizottság a határozatát a Ve. 115/I. § (6) bekezdésének d.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Ve. 115/K. § (2) bekezdése alapján hozta.

A fellebbezési jogot a Ve. 79-80. §-ai alapján biztosította.

Perbál Helyi Választási Bizottság
35/2010.(IX.10.) sz. határozata

Perbál Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek – 2010. október 3-án tartandó választására – az egyéni listás  választás szavazólapját a mellékelt „szavazólap minta” szerint jóváhagyja.

E határozat ellen a Helyi Választási Bizottságnál (cím: 2074 Perbál, Fő u. 6.) benyújtott, de a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezéssel lehet élni, úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától számított egy napon belül – vagyis 2010. szeptember 11-én 16 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a fellebbezés benyújtójának választása szerinti telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény ( továbbiakban: Ve.) 110. § (1) bekezdése alapján:
„(1) Külön-külön szavazólap szolgál
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen a kislistás, a polgármester- és a megyei listás választásra”
A Ve. 110. § (2) bekezdése alapján:
„(2) A települési kislistás, az egyéni választókerületi és a polgármester-választás szavazólapja ábécé sorrendben tartalmazza a jelöltek hivatalosan használt családi és utónevét, a 52. § (3) bekezdése szerinti megkülönböztető jelzést, valamint a jelölő szervezetek nevét – a jelölő szervezet kérésére annak rövidítését is -, illetőleg a független jelölés tényét. A kisebbséget képviselő jelölt kívánságára a nevét, illetőleg a jelölő szervezet nevét a szavazólapnak a kisebbség anyanyelvén is tartalmaznia kell.”
A Ve. 105/A. § (2) bekezdésének c.) pontja szerint:
„(2) A helyi választási bizottság
c.) jóváhagyja a település szavazólapjainak adattartalmát,”

A Helyi Választási Bizottság a szavazólap mintát megvizsgálta, melynek eredménye alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Helyi Választási Bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdésének c.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Ve. 110. § (1)-(2) bekezdése alapján hozta.

A fellebbezési jogot a Ve. 79-80. §-ai alapján biztosította.

Perbál Helyi Választási Bizottság
34/2010.(IX.10.) sz. határozata

Perbál Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek – 2010. október 3-án tartandó választására – a polgármester választás szavazólapját a mellékelt „szavazólap minta” szerint jóváhagyja.

E határozat ellen a Helyi Választási Bizottságnál (cím: 2074 Perbál, Fő u. 6.) benyújtott, de a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezéssel lehet élni, úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától számított egy napon belül – vagyis 2010. szeptember 11-én 16 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a fellebbezés benyújtójának választása szerinti telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 110. § (1) bekezdése alapján:
„(1) Külön-külön szavazólap szolgál
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen a kislistás, a polgármester- és a megyei listás választásra

A Ve. 110. § (2) bekezdése alapján:
„(2) A települési kislistás, az egyéni választókerületi és a polgármester-választás szavazólapja ábécé sorrendben tartalmazza a jelöltek hivatalosan használt családi és utónevét, a 52. § (3) bekezdése szerinti megkülönböztető jelzést, valamint a jelölő szervezetek nevét – a jelölő szervezet kérésére annak rövidítését is -, illetőleg a független jelölés tényét. A kisebbséget képviselő jelölt kívánságára a nevét, illetőleg a jelölő szervezet nevét a szavazólapnak a kisebbség anyanyelvén is tartalmaznia kell.

A Ve. 110. § (5) bekezdése alapján:
„(5) A fővárosi és a megyei listás szavazólapon, továbbá a polgármester szavazólapján a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett neve mellett a jelölő szervezet kérésére fel kell tüntetni annak rövidítését, jelképének, illetőleg jelvényének fekete-fehér színű lenyomatát.”

A Ve. 105/A. § (2) bekezdésének c.) pontja szerint:
„(2) A helyi választási bizottság
c.) jóváhagyja a település szavazólapjainak adattartalmát,”

A Helyi Választási Bizottság a szavazólap mintát megvizsgálta, melynek eredménye alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Helyi Választási Bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdésének c.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Ve. 110. § (1)-(2), (5) bekezdése alapján hozta.

A fellebbezési jogot a Ve. 79-80. §-ai alapján biztosította.

Perbál Helyi Választási Bizottság
33/2010.(IX.08.) számú határozata

Perbál Helyi Választási Bizottság a a Választási eljárásról 1997. évi C. törvény 115/I. §.(6) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a 2010. október 3. napjára kitűzött  szlovák kisebbségi önkormányzati képviselők választásán – sorsolás alapján – a

nyilvántartásba vett szlovák kisebbségi önkormányzati
képviselő-jelöltek szavazólapon való sorrendjét a
következőkben állapítja meg:

1.    dr. Treiber Pálné –  Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet, a Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja és a Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete
2.    Furuglyás Sándorné –  Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet, a Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja és a Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete
3.    Landszmann Józsefné  –  Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet, a Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja és a Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete
4.    Furuglyás Csilla  –  Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet, a Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja és a Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete
5.    Landszmann József  –  Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet, a Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja és a Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete

A határozat ellen a Pest megyei Területi Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház u. 5-7.) címzett Perbál Község Helyi Választási Bizottságnál (2074 Perbál, Fő u. 6.) benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától számított kettő napon belül – azaz 2010. szeptember 10-én 16 óráig – megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját; a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115/I. §(6) bekezdés c) pontja értelmében a helyi választási bizottság kisorsolja a jelöltek sorszámát a szavazólapon.

A Helyi Választási Bizottság a 2010. október 3. napjára kitűzött szlovák kisebbségi önkormányzati képviselők szavazólapon való sorrendjének sorsolását elvégezte és annak sorrendjét a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg.
A határozat a Ve. 115/I.§(6) bekezdés c) pontján alapul.
Perbál Helyi Választási Bizottság a fellebbezési jogot a Ve. 79.§-a, 80.§.(1)-(2) és (3)-(4) bekezdései alapján – figyelemmel a 4. (3)-(4) bekezdéseire – biztosította.
Perbál Helyi Választási Bizottság az illetékmentességről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§(2) bekezdésének 1. pontja szerint rendelkezett.

Perbál, 2010. szeptember 8.

                                                                                        Herkné Bajkó Ágnes
                                                                                               HVB elnöke

 

 

Perbál Helyi Választási Bizottság
32/2010.(IX.08.) számú határozata

Perbál Helyi Választási Bizottság a a Választási eljárásról 1997. évi C. törvény 115/I. §.(6) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a 2010. október 3. napjára kitűzött német kisebbségi önkormányzati képviselők választásán – sorsolás alapján – a

nyilvántartásba vett német kisebbségi önkormányzati
képviselő-jelöltek szavazólapon való sorrendjét a
következőkben állapítja meg:

 

1.    Kreisz György – Észak Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület
2.    Tóth Anna –  Észak Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület
3.    Bakai Anikó  – Észak Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület
4.    Mayer József – Észak Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület
5.    Simek György  – Észak Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület

A határozat ellen a Pest megyei Területi Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház u. 5-7.) címzett Perbál Község Helyi Választási Bizottságnál (2074 Perbál, Fő u. 6.) benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától számított kettő napon belül – azaz 2010. szeptember 10-én 16 óráig – megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját; a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115/I. §(6) bekezdés c) pontja értelmében a helyi választási bizottság kisorsolja a jelöltek sorszámát a szavazólapon.
A Helyi Választási Bizottság a 2010. október 3. napjára kitűzött német kisebbségi önkormányzati képviselők szavazólapon való sorrendjének sorsolását elvégezte és annak sorrendjét a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg.
A határozat a Ve. 115/I.§(6) bekezdés c) pontján alapul.
Perbál Helyi Választási Bizottság a fellebbezési jogot a Ve. 79.§-a, 80.§.(1)-(2) és (3)-(4) bekezdései alapján – figyelemmel a 4. (3)-(4) bekezdéseire – biztosította.
Perbál Helyi Választási Bizottság az illetékmentességről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§(2) bekezdésének 1. pontja szerint rendelkezett.

Perbál, 2010. szeptember 8.

                                                                                        Herkné Bajkó Ágnes
                                                                                               HVB elnöke

 

 

 

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések