A Helyi Választási Bizottság 2010. december 11-én hozott határozatai

2010 . december 11 .

PERBÁL KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
42/2010. ( XII. 11. ) határozata

Perbál Község Helyi Választási Bizottsága a területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2011. január 9. napján tartandó általános választásán, Perbál településen szavazásra kijelölt helyiséget az alábbiak szerint jelöli ki:

A szavazó helyiség címe:  Perbál Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
                                        2074 Perbál, Fő utca 6.
                                        Tanácskozó terem
                                        
E határozat ellen a Helyi Választási Bizottságnál ( cím: 2074 Perbál, Fő utca 6., Fax: 06 26 570 029 ) benyújtott, de a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház u. 5-7.) címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától számított kettő napon belül – azaz 2010. december 14-én 16 óráig – megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját; a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 115/O.§. (1 ) és ( 2 ) bekezdései alapján:

„ 15/O. § (1) A szavazásra azokon a településeken kerül sor, ahol a szavazás napján települési kisebbségi önkormányzat működik.
(2) Az elektor azon a településen gyakorolhatja választójogát, ahol a települési kisebbségi önkormányzat tagjává választották. A szavazásra jogosult elektorokról a helyi választási bizottság elektori jegyzéket készít. „

A Ve. 115/S.§. ( 2 ) bekezdése alapján:

„ (2) Szavazni a helyi választási bizottság által kijelölt helyiségben lehet. A szavazást le kell zárni, ha valamennyi elektor leadta szavazatát.”

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Perbál Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala jól megközelíthető, a Tanácskozó teremben a szavazóhelyiség szabályosan berendezhető, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Helyi Választási Bizottság a határozatát a Ve. 115/O.§. ( 1 ) és ( 2 ) bekezdései, valamint 115/S. §. ( 2 ) bekezdése alapján hozta.

A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 79. §. ( 1 ) bekezdése biztosítja.

Perbál, 2010. december 11.                                                                          Bajkó Ágnes
                                                                                                          Helyi Választási Bizottság
                                                                                                                           elnöke
PERBÁL KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
43/2010. ( XII. 11. ) határozata

Perbál Község Helyi Választási Bizottsága a területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2011. január 9. napján tartandó általános választásán, Perbál településen szavazásra jogosult elektorok jegyzékét az alábbiak szerint állapítja meg:

Pest Megyei területi kisebbségi önkormányzati képviselők választása

Elektor neve    Kisebbség megnevezése
Bakai Anikó    német
Kreisz György    német
Mayer József    német
Simek György    német

Ellektor neve    Kisebbség megnevezése
Furuglyás Csilla    szlovák
Landszmann József    szlovák
Landszmann Józsefné    szlovák
Dr. Treiber Pálné    szlovák

E határozat ellen a Helyi Választási Bizottságnál ( cím: 2074 Perbál, Fő utca 6., Fax: 06 26 570 029 ) benyújtott, de a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház u. 5-7.) címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától számított kettő napon belül – azaz 2010. december 14-én 16 óráig – megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját; a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A választási eljárásról 1997. évi C. törvény (Ve. ) 115/O.§. ( 2 ) bekezdése alapján

„ 115/O. § (2) Az elektor azon a településen gyakorolhatja választójogát, ahol a települési kisebbségi önkormányzat tagjává választották. A szavazásra jogosult elektorokról a helyi választási bizottság elektori jegyzéket készít. „

115/P. § (1) a) pontja alapján
 (3) A helyi választási bizottság
a) elkészíti és vezeti az elektori jegyzéket. „

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 12. és  21. §.-ai alapján

„ 12. §.  A területi kisebbségi önkormányzati választásokon választó és választható, aki települési kisebbségi önkormányzat tagja (a továbbiakban: elektor).

21. § Az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választására a 12-20. § rendelkezéseit a 22-26. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.. „

Az Országos Választási Bizottság 2010. november 15-i ülésén meghozott, 662/2010. határozatával, 2011. január 9. napjára, az alábbi kisebbségek tekintetében tűzte ki a Pest Megyei területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők általános választását:

Pest megyei területi kisebbségi önkormányzati képviselők választása:

Bolgár, Cigány, Német, Ruszin, Szerb, Szlovák

Országos kisebbségi önkormányzati képviselők választása:           
 
Bolgár, Cigány, Görög, Horvát, Lengyel, Német, Örmény, Román, Ruszin, Szerb, Szlovák, Szlovén, Ukrán

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Perbál települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának eredményét megállapító 40/2010 ( X.04 )- 41/2010 ( X. 04. ) sz. határozatai alapján a rendelkező részben megnevezettek a Perbál települési kisebbségi önkormányzatok tagjai, tehát e személyek rendelkeznek választójoggal
( elektorok ) a területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2011. évi általános választásán..

A Helyi Választási Bizottság a határozatát a Ve. 115/O.§. ( 2 ) bekezdése, 115/P.§. ( 3 ) bekezdés a) pontja, valamint, a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 12. §. és  21. §.-ai alapján

A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 80. §. bekezdése biztosítja.

Perbál, 2010. december 11.                                                                          Bajkó Ágnes
                                                                                                          Helyi Választási Bizottság
                                                                                                                           elnöke

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések