2014. szeptember 29-i Képviselő-testületi meghívó

2014 . szeptember 26 .

Perbál község önkormányzat polgármestere

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület 2014. szeptember 29. (hétfő) napján, 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó rendkívüli ülésére.

Napirendi pontok

 1. Településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló rendelet elfogadása
  Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
 2. Közterületek elnevezésének rendjéről szóló rendelet elfogadása
  Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
 3. A 2013/2014. nevelési év tapasztalatai, a 2014/2015. nevelési év indítása, az óvoda, konyha helyzete
  Ea.: Regősné Báder Erika Óvodavezető
  Bárányné Herényi Mónika Élelmezésvezető
 4. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
  – beszámoló helyi adóbevételek 2014. I. félévi alakulásáról
  Ea.: Kovács-Matheisz Annamária pénzügyi ügyintéző
  Wentzel Ferenc GÜB elnöke
  Varga László polgármester
 5. 2015. évi Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról döntés
  Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
  Varga László polgármester
 6. 2014. évi önkormányzati választásokra szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról szóló határozat módosítása
  Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
 7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
 8. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
  Ea.: Varga László polgármester
 9. Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem jelezzék legkésőbb az ülés napján legkésőbb 14 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2014. szeptember 25.

Varga László
polgármester

Kapják:

Képviselők
Dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Bakai Anikó NNÖ elnöke
Furuglyás Csilla SZNÖ elnöke
Regősné Báder Erika Óvodavezető
Bárányné Herényi Mónika Élelmezésvezető
Tóth Anna sajtófelelős
Kovács-Matheisz Annamária pénzügyi előadó
Hermán Attiláné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető
dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

állásajánlat

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakörnyéki Közterület-felügyelet Közterület-felügyelő munk...

Az aratással, valamint az aratásban részt vevő mezőgazdasági erő- és munkagépekkel, valamint a terményszárítás szabályaival kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.)...

2017. augusztus 1. 00.00 órától 2017. augusztus 4. 24 óráig III. fokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. ...

Hirdetések