2014. március 24-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2014 . március 20 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                                                                        M E G H Í V Ó

A képviselő-testület 2014. március 24. napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.
Napirendi pontok

1. Az önkormányzat települési folyékony hulladék szállítással (szippantott szennyvíz) kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásra vonatkozó pályázat eredményének elbírálása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        dr. Réz Zsolt jegyző

2. A települési folyékony hulladék szállítással (szippantott szennyvíz) kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásra vonatkozó szerződés jóváhagyása    
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        dr. Réz Zsolt jegyző

3. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 23/2013.(XII. 20.) számú rendelet módosítása                MIN. TÖBBSÉG !
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        dr. Réz Zsolt jegyző

4. Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása                              MIN. TÖBBSÉG !
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        dr. Réz Zsolt jegyző

5. Beszámoló a közbiztonság 2013. évi helyzetéről
Ea.: Dr. Galuska Tomsics László Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka
        Simon János körzeti megbízott
        Klinger József Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület elnöke

6. Perbál Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének nyújtandó 2014. évi támogatás megállapítása és támogatási szerződés jóváhagyása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                    
        Varga László polgármester

7. Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesületnek nyújtandó 2014. évi támogatás megállapítása és támogatási szerződés jóváhagyása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                    
        Varga László polgármester

8. Esélyegyenlőségi Intézkedési terv jóváhagyása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        dr. Réz Zsolt jegyző

9. Sport telepen lévő klubhelyiség hasznosítására vonatkozó pályázat eredményének megállapítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                    
        Varga László polgármester

10. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása                                    MIN. TÖBBSÉG !
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        dr. Réz Zsolt jegyző

11. Szennyvízcsatorna hálózatba be nem kötött ingatlanok ellenőrzésére vonatkozó intézkedési tervről tájékoztatás
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        dr. Réz Zsolt jegyző

12. 868/18 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati ingatlan hasznosítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        dr. Réz Zsolt jegyző

13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

14. Beszámoló a Zsámbéki Központi Orvosi Ügyelet 2012-2013. évi tevékenységéről
Ea.: Dr. Kocsis Tamás központi orvosi ügyelet vezetője

15.  Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
közte:
– Sport telep Fő utca felőli járdaszakasz Szamárhegyi patak és Fő u. 59. számig eső részének, lépcső és Hunyadi utcai csapadékvíz-elevezető árok megépítésére vonatkozóan árajánlatok bekérése, vállalkozási szerződés megkötése (jóváhagyás)
– Sport telep kerítés és támfal megépítésére vonatkozóan árajánlatok bekérése, vállalkozási szerződés megkötése (jóváhagyás)
– Béke utcai és Rózsa utcai csapadék-vízelvezető árok megépítésére vonatkozóan árajánlatok bekérése, vállalkozási szerződés megkötése (jóváhagyás).
Ea.: Varga László polgármester

16. Egyebek
–  hulladékgyűjtő edények ügyében tájékoztatás
–  IRMÁK Nonprofit Kft. támogatási kérelme
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2014. március 20.

                                                 Varga László
                                                 polgármester

Kapják:

képviselők
Bakai Anikó NNÖ elnöke
Furuglyás Csilla SZNÖ elnöke
Dr. Galuska Tomsics László Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka
Simon János körzeti megbízott
Klinger József Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület Elnöke
Dr. Kocsis Tamás Zsámbéki Központi Orvosi Ügyelet vezetője
Tóth Anna sajtófelelős
dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dom...

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

Hirdetések