2014. május 27-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2014 . május 23 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
    POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület 2014. május 27. (kedd) napján,
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére

Napirendi pontok


1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadása                              min. többség !
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                 
Varga László polgármester
            dr. Réz Zsolt jegyző

2. Beszámoló a gyámügyi és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és a gyermekjóléti szolgálat munkájáról
     Ea.: gyermekjóléti szolgálat képviselője
     Csercsa Ilona szociális ügyintéző

3. Máltai Szeretetszolgálat által szervezett nyári napközis tábor támogatása
     Ea.: gyermekjóléti szolgálat képviselője
     Csercsa Ilona szociális ügyintéző

4. Beszámoló „Perbál Községért” Közalapítvány tevékenységéről
    – könyvvizsgálói jelentés elfogadása
    Ea.: Kelemen Zsolt elnök

5. Beszámoló a Közösségi Ház helyzetéről            
    Ea.: Kúti Mária Közösségi Ház vezetője

6. A 2014. évi Anna napi búcsú rendezvényei
    Ea.: Kúti Mária Közösségi Ház vezetője
            Pregitzer György OKSB elnöke

7. 2014. Anna napi búcsúra vonatkozó vendéglátási pályázat kiírása
    Ea.:  Wentzel Ferenc GÜB elnöke

8. Javaslattétel a Díszpolgári cím és a Perbálért Érdemérem adományozására
    Ea.: Pregitzer György OKSB elnöke
            Kúti Mária Közösségi Ház vezetője

9. Az önkormányzat ipari területén megvalósítandó feltáró út építésére vonatkozó árajánlatok beszerzése
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                 
Varga László polgármester

10. „Zöld Pixel 2014 – Budakörnyéki Turisztikai – Természetfotó Pályázat” költségeinek támogatása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                 
Varga László polgármester

11. Perbáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület jubileumi ünnepségének támogatása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                 
Varga László polgármester

12. Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
            
13. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
      Ea.:Varga László polgármester

14. Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem  jelezzék legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2014. május 22.

                                        Varga László
                                         polgármester

Kapják:

Képviselők
Dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Máltai Szeretetszolgálat képviselője
Bors Andrea Iskolaigazgató
Regősné Báder Erika Óvodavezető
Kúti Mária Közösségi Ház vezetője
Kelemen Zsolt közalapítvány elnöke
Bakai Anikó NNÖ elnöke
Furuglyás Csilla SZNÖ elnöke
Albitz Ferenc ÖTE elnöke
Tóth Anna sajtófelelős
Csercsa Ilona szociális ügyintéző
Hermán Attiláné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető
dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések