2014. janiár 20-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2014 . január 16 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

M E G H Í V Ó

A képviselő-testület 2014. január 20. napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1. Urr Gábor Önkormányzati Főépítész beszámolója a 2013. évi tevékenységéről
Ea.: Urr Gábor Főépítész

2.   Beszámolók Perbál község egészségügyi helyzetéről
Ea.: Dr. Vándor Zsolt háziorvos
        Dr. Móré Katalin háziorvos
        Dr. Asztalos Mária gyermekorvos
        Dr. Jászai István fogorvos
        Erdős Hermina védőnő
        
3.  Nemzetiségi Önkormányzatok beszámolói a 2013. évi tevékenységükről
Ea.: Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
        Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

4. Perbáli médiahelyzet 2013. évi értékeléséről szóló beszámoló
Ea.: Tóth Anna sajtófelelős

5. Az önkormányzat települési folyékony hulladék szállítással (szippantott szennyvíz) kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásra vonatkozó pályázat kiírása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        dr. Réz Zsolt jegyző

6. Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium domborművének létrehozásához támogatás megállapítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        Varga László polgármester

7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

8. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
Ea.: Varga László polgármester

9. Egyebek
    
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2014. január 16.

                                               Varga László
                                                polgármester

Kapják:

Képviselők
Urr Gábor Főépítész
Dr. Vándor Zsolt háziorvos
Dr. Móré Katalin háziorvos
Dr. Jászai István fogorvos
Dr. Asztalos Mária gyermekorvos
Erdős Hermina védőnő
Bakai Anikó NNÖ elnöke
Furuglyás Csilla SZNÖ elnöke
Tóth Anna sajtófelelős
dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

Perbál – s erre egyre nagyobb a lakosság igénye -, őrzi gyöngyszemeit, éli, átörökíti hagyományait. Ilyen gyöngyszemek a perbáli receptek, melyek ott lapulnak a családok fiókjainak mélyén, s újra előkerülnek, „diva...

Tudnivalók az autópálya használat kapcsán: Autópálya kisokos...

Hirdetések