2014. február 17-i Képviselő-testületi meghívó

2014 . február 14 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                                                             M E G H Í V Ó

A képviselő-testület 2014. február 17. napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        Varga László polgármester

2. Az önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 22/2013.(XII. 20.) számú rendeletének módosítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        dr. Réz Zsolt jegyző

3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátásáról szóló szerződés kiegészítésének jóváhagyása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        dr. Réz Zsolt jegyző

4. Az önkormányzat települési folyékony hulladék szállítással (szippantott szennyvíz) kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásra vonatkozó pályázat kiírás módosítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        dr. Réz Zsolt jegyző

5. Perbáli Sport telepen levő klubhelyiség hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        Varga László polgármester

6. Mézeskalács Óvoda 2014/2015. évre vonatkozó beiratkozási és 2014. nyári zárva tartási időszak meghatározása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        dr. Réz Zsolt jegyző

7. 2014. évi országgyűlési, ep. és önkormányzati választásokra szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása

8. Gazdálkodási és Ügyrendi Bizottság beszámolója a 2013. évben végzett tevékenységéről
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke

9. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság beszámolója a 2013. évben végzett tevékenységéről
Ea.: Pregitzer György  OKSB elnöke

10. Szociális Bizottság beszámolója a 2013. évben végzett tevékenységéről
Ea.: Kemenczei Kálmán SZB elnöke

11. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

12. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
Ea.: Varga László polgármester

13. Egyebek

   
Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2014. február 13.

                                               Varga László
                                                polgármester

Kapják:

Képviselők
Regősné Báder Erika Óvoda-vezető
Bakai Anikó NNÖ elnöke
Furuglyás Csilla SZNÖ elnöke
Tóth Anna sajtófelelős
dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

Perbál címere

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. április 21-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 350-es telefonszámon ügyeletet tart. Megértésüket köszönjük!  ...

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések