2013. szeptember 23-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2013 . szeptember 20 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
    POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület 2013. szeptember 23-án (hétfő) napján,
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére

Napirendi pontok

1.  Állattartásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata         MIN. TÖBBSÉG !
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

2.  Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása     MIN. TÖBBSÉG !
     Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
  Varga László polgármester

3. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
     Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
  Varga László polgármester

4. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása                              MIN. TÖBBSÉG !
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

5. A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásokról szóló 39/2013.(VII. 31.) BM rendelet alapján pályázat benyújtása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
 Varga László polgármester

6. Mézeskalács Óvoda csoportlétszámának módosítása
    Ea.: Regősné Báder Erika Óvodavezető
 
7. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                     MIN. TÖBBSÉG !
 Varga László polgármester

8. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása                          MIN. TÖBBSÉG !
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
 Varga László polgármester

9. Norvég alap által finanszírozott pályázaton való indulásról döntés
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
 Varga László polgármester

10. Foglalkozás-egészségügyi megállapodás módosítása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
     dr. Réz Zsolt jegyző

11.  ÉDV Zrt. részvényeladási ajánlatának megtárgyalása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
 Varga László polgármester

12. Bursa Hungarica 2013/2014. évi ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntés
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
 Varga László polgármester

13. Beszámoló a 2013. évi búcsú rendezvényeiről
    Ea.:  Varga László polgármester

14. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

15. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
    Ea.:  Varga László polgármester

16. Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem  jelezzék legkésőbb az ülés napján 12 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2013. szeptember  19.

                                    Varga László
                                     polgármester

Kapják:

Képviselők
Dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Regősné Báder Erika Óvodavezető
Bakai Anikó NNÖ elnöke
Furuglyás Csilla SZNÖ elnöke
Tóth Anna sajtófelelős
Matheisz Annamária pénzügyi előadó
Hermán Attiláné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető
dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dom...

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

Hirdetések