2013. október 28-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2013 . október 25 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
    POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület 2013. október 28-án (hétfő) napján,
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére


Napirendi pontok

1.  Mézeskalács Óvoda beszámolója a 2013/2014-es nevelési év indításáról és a konyha működtetésében bekövetkezett változásokról
Ea.: Regősné Báder Erika Óvodavezető
        Bárányné Herényi Mónika Élelmezésvezető

2.  Hulladékszállítás 2014. január 1-től történő ellátására vonatkozó
közbeszerzési eljárás megindítására,
közbeszerzési terv módosítása,
közbeszerzési tanácsadó megbízása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        Varga László polgármester
 
3.  Dózsa György u. 17. szám alatti üzlethelyiségbe (pékáruüzlet) üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírása
     Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
  Varga László polgármester

4. Megállapodás bírósági végrehajtóval
     Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
  Varga László polgármester

5. Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Intézményi Tanácsába az önkormányzat részéről delegált képviselő-testületi tag megválasztása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
 Varga László polgármester

6. Iskolai és községi könyvtár működtetésére vonatkozó megállapodás-tervezet jóváhagyása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
 Varga László polgármester

7. Ügyvédi általános megbízási szerződés-tervezet jóváhagyása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
 Varga László polgármester

8. Az önkormányzat ivóvíz és szennyvíz hálózatának vagyonértékelésére vonatkozó szakértői anyag elkészítésére árajánlatok megkérése
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
 Varga László polgármester
9. „Megújuló energia-források növelése”(napelemes pályázat) műszaki előkészítéséhez önkormányzati forrás biztosítása        Részletes műszaki leírás és költségkalkuláció
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke    a testületi ülésen kerül kiosztásra.
 Varga László polgármester

10. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő közterület-felügyelethez szándéknyilatkozat elfogadása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
 Varga László polgármester

11. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

12. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
    Ea.:  Varga László polgármester

13. Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem  jelezzék legkésőbb az ülés napján 12 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2013. október 24.

                                    Varga László
                                     polgármester

Kapják:

Képviselők
Dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Regősné Báder Erika Óvodavezető
Bors Andrea Iskola-igazgató
Bakai Anikó NNÖ elnöke
Furuglyás Csilla SZNÖ elnöke
Tóth Anna sajtófelelős
Matheisz Annamária pénzügyi előadó
Hermán Attiláné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető
dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések