2013. november 25-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2013 . november 21 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
    POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület 2013. november 25-én (hétfő) napján,
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére


Napirendi pontok

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetés háromnegyed-éves végrehajtásáról
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        Varga László polgármester

2. Települési szilárd hulladékszállításra vonatkozó szerződések jóváhagyása
a) AVE Tatabánya Zrt. jogutódlással Vértes és Vidéke Nonprofit Kft-vé történő átalakulásáról szóló megállapodás jóváhagyása
b) Vértes és Vidéke Nonprofit Zrt. és Perbál Község Önkormányzata közötti megállapodás jóváhagyása (érvényes: 2013. december 31-ig)
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
         dr. Réz Zsolt jegyző

3. Pest Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyában Perbál Község Önkormányzatához címzett törvényességi felhívására vonatkozó intézkedések megvitatása                                (szóbeli előterjesztés)
 Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
         Varga László polgármester

4.  Dózsa György u. 17. szám alatti üzlethelyiségbe (pékáruüzlet) üzemeltetésére vonatkozó pályázatról döntés, bérleti szerződés jóváhagyása        MIN. TÖBBSÉG !
     Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
  Varga László polgármester

5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

6. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
    Ea.:  Varga László polgármester

7. Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem  jelezzék legkésőbb az ülés napján 12 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2013. november 21.

                                                              Varga László
                                                               polgármester

Kapják:

Képviselők
Dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Bakai Anikó NNÖ elnöke
Furuglyás Csilla SZNÖ elnöke
Tóth Anna sajtófelelős
Matheisz Annamária pénzügyi előadó
Hermán Attiláné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető
dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dom...

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

Hirdetések