2013. november 11-i rendkívüli Képviselő-testületi ülés meghívó

2013 . november 8 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
    POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület 2013. november 11-én (hétfő) napján,
16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó rendkívüli ülésére

Napirendi pontok

1. Az önkormányzat ivóvíz és szennyvíz hálózatának vagyonértékelésére vonatkozóan beérkezett árajánlatok értékelése és szakértői megbízási szerződés jóváhagyása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
 Varga László polgármester

2. Tájékoztató közbeszerzési eljárás megindításáról
– Az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
 Varga László polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem  jelezzék legkésőbb az ülés napján 12 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2013. november 8.

                                    Varga László
                                     polgármester

Kapják:

Képviselők
Dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Bakai Anikó NNÖ elnöke
Furuglyás Csilla SZNÖ elnöke
Tóth Anna sajtófelelős
Hermán Attiláné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető
dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dom...

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

Hirdetések