2013. március 25-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2013 . március 22 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2013. március 25. napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1. Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                    min. többség
        dr. Réz Zsolt jegyző
        Csercsa Ilona szoc. ügyintéző

2. Beszámoló a közbiztonság 2012. évi helyzetéről
Ea.: Dr. Medveczki Zsolt r. őrnagy Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka
        Simon János körzeti megbízott
        Klinger József Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület elnöke

3. Mézeskalács Óvoda 2013. évi nyári zárva tartása időpontjának és a 2013/2014. nevelési évre vonatkozó beiratkozása időpontjainak jóváhagyása
Ea.: Regősné Báder Erika Óvodavezető
        
4. Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskolára vonatkozó átadás-átvételi és vagyonkezelési megállapodások jóváhagyása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                    
        Varga László polgármester

5. Perbál Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének nyújtandó 2013. évi támogatás megállapítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                    
        Varga László polgármester

6. Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesületnek nyújtandó 2013. évi támogatás megállapítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                    
        Varga László polgármester

7. Tájékoztatás az Aquazala Kft. koncessziós díj csökkentési elképzeléséről
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                    
        Varga László polgármester

8. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

9. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
Ea.: Varga László polgármester

10. Egyebek
    
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2013. március 20.

                                         Varga László
                                          polgármester

Kapják:

Képviselők
Dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Kincsesné Kuthy Etelka mb. Iskola-igazgató
Regősné Báder Erika Óvoda-vezető
Bakai Anikó NNÖ elnöke
Furuglyás Csilla SZNÖ elnöke
Dr. Medveczki Zsolt r. őrnagy Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka
Simon János körzeti megbízott
Klinger József Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület elnöke
Tóth Anna sajtófelelős
Csercsa Ilona szociális ügyintéző
Hermán Attiláné jkv. vezető
dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

állásajánlat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

A lakások, lakóházak biztonsága évszaktól függetlenül fontos feladat, hiszen egy kis elővigyázatossággal rengeteg kellemetlenség, kár kerülhető el....

Hirdetések