2013. május 27-i Képviselő-testület ülés meghívó

2013 . május 23 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
              POLGÁRMESTERE

                                                                  MEGHÍVÓ

                                       A Képviselő-testület 2013. május 27. (hétfő) napján,
                               17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére

Napirendi pontok

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet   elfogadása                                                                                                                                                min. többség !
    Ea.:Varga László polgármester
           Wentzel Ferenc GÜB elnöke
           dr. Réz Zsolt jegyző

2. Perbál Község területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 14/2006. (VII. 25.) ÖK rendelet módosítása                                                                                                     min. többség !
    Ea.:Varga László polgármester                            
           Wentzel Ferenc GÜB elnök
           dr. Réz Zsolt jegyző

3. Az Önkormányzat 2013-2014. évekre vonatkozó vagyongazdálkodási tervének elfogadása
    Ea.: Varga László polgármester                            
           Wentzel Ferenc GÜB elnök

4.  A 2013. évi Búcsú előzetes rendezvénytervének elfogadása
    Ea.: Kúti Mária Közösségi Ház vezetője

5. Buda-környéki önkormányzati társuláshoz csatlakozásról döntés                                    min. többség !
    Ea.: Varga László polgármester                            
           Wentzel Ferenc GÜB elnök

6. Pest megyei köznevelés-fejlesztési terv véleményezése
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnök
            dr. Réz Zsolt jegyző

7. Pest megyei területfejlesztési koncepció véleményezése
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnök
           Varga László polgármester

8. Máltai Szeretetszolgálat által szervezett nyári tábor támogatása
         Ea.: Varga László polgármester                            
                Wentzel Ferenc GÜB elnök

9. Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
            
10. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
      Ea.:Varga László polgármester

11. Egyebek
    – tájékoztató a konyha működtetéséről
    – javaslattétel a Díszpolgári cím és a Perbálért Érdemérem adományozására

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem  jelezzék legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2013. május 23.

                                                     Varga László sk.
                                                     polgármester

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések