2013. május 27-i Képviselő-testület ülés meghívó

2013 . május 23 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
              POLGÁRMESTERE

                                                                  MEGHÍVÓ

                                       A Képviselő-testület 2013. május 27. (hétfő) napján,
                               17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére

Napirendi pontok

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet   elfogadása                                                                                                                                                min. többség !
    Ea.:Varga László polgármester
           Wentzel Ferenc GÜB elnöke
           dr. Réz Zsolt jegyző

2. Perbál Község területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 14/2006. (VII. 25.) ÖK rendelet módosítása                                                                                                     min. többség !
    Ea.:Varga László polgármester                            
           Wentzel Ferenc GÜB elnök
           dr. Réz Zsolt jegyző

3. Az Önkormányzat 2013-2014. évekre vonatkozó vagyongazdálkodási tervének elfogadása
    Ea.: Varga László polgármester                            
           Wentzel Ferenc GÜB elnök

4.  A 2013. évi Búcsú előzetes rendezvénytervének elfogadása
    Ea.: Kúti Mária Közösségi Ház vezetője

5. Buda-környéki önkormányzati társuláshoz csatlakozásról döntés                                    min. többség !
    Ea.: Varga László polgármester                            
           Wentzel Ferenc GÜB elnök

6. Pest megyei köznevelés-fejlesztési terv véleményezése
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnök
            dr. Réz Zsolt jegyző

7. Pest megyei területfejlesztési koncepció véleményezése
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnök
           Varga László polgármester

8. Máltai Szeretetszolgálat által szervezett nyári tábor támogatása
         Ea.: Varga László polgármester                            
                Wentzel Ferenc GÜB elnök

9. Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
            
10. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
      Ea.:Varga László polgármester

11. Egyebek
    – tájékoztató a konyha működtetéséről
    – javaslattétel a Díszpolgári cím és a Perbálért Érdemérem adományozására

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem  jelezzék legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2013. május 23.

                                                     Varga László sk.
                                                     polgármester

Hírek, aktualitások

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dom...

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

Hirdetések