2013. január 28-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2013 . január 25 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2013. január 28. napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1. a) Településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet elfogadása   min. többség !
    b) Településképi bejelentési eljárás szabályairól szóló rendelet-tervezetről tájékoztatás
Ea.: Urr Gábor Főépítész
        Wentzel Ferenc GÜB elnöke

2. Urr Gábor Önkormányzati Főépítész beszámolója a 2012. évi tevékenységéről
Ea.: Urr Gábor Főépítész

3.   Beszámolók Perbál község egészségügyi helyzetéről
Ea.: Dr. Vándor Zsolt háziorvos
        Dr. Móré Katalin háziorvos
        Dr. Asztalos Mária gyermekorvos helyszínen kerül kiosztásra
        Dr. Jászai István fogorvos
        Dr. Harsányi Lehel nőgyógyász helyszínen kerül kiosztásra
        Erdős Hermina védőnő
        
4.  Nemzetiségi Önkormányzatok beszámolói a 2012. évi tevékenységükről
Ea.: Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
        Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

5. Perbáli sajtóorgánumok helyzetének megvitatása
Ea.: Tóth Anna sajtófelelős

6. Tájékoztató a Bizottságok 2012. évi tevékenységéről
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        Pregitzer György OKSB elnöke helyszínen kerül kiosztásra
        Kemenczei Kálmán SzB Elnöke

7. Bizottsági javaslatok az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalásához
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
A költségvetés részletes tárgyalására, illetve döntéshozatalra a későbbi testületi ülésen kerül sor.

8. Iskolai sportcsarnok kedvezményes használatára vonatkozó kérelmek elbírálása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke

9. Alapító okiratok módosítása
– Polgármesteri Hivatal
– Mézeskalács Óvoda
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        dr. Réz Zsolt jegyző

10. Önkormányzat által ellátott szakfeladatok módosítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        dr. Réz Zsolt jegyző

11. Köztisztviselők 2013. évi caffetéria keretének jóváhagyása                                                                Ea.:  dr. Réz Zsolt  jegyző     

12. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

13. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
Ea.: Varga László polgármester

14. Egyebek
    

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2013. január 24.

                                         Varga László
                                          polgármester

Hírek, aktualitások

munka

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala közterület-felügyel...

 Január elsejével megváltoztak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos épületek tulajdonosai az általuk használt tüzelő-, fűtőberendezés fajtájától függően évente vagy két évente továbbra...

Hirdetések