2013. február 25-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2013 . február 22 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2013. február 25. napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                    min. többség
        Varga László polgármester

2. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                    min. többség
        dr. Réz Zsolt jegyző

3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

4. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
Ea.: Varga László polgármester

5. Egyebek
– Biatorbágy Város Önkormányzat elvi támogatási kérelme
– hegesztőhuzalok értékesítése
– telephelyhasználathoz hozzájárulások
    
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2013. február 21.

                                                Varga László
                                                polgármester

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések