2012. szeptember 10-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2012 . szeptember 6 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
    POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület 2012. szeptember 10. (hétfő) napján,
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére

Napirendi pontok

1. Önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolók elfogadása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        Varga László polgármester

2. „ÖNHIKI” pályázat 2012. évi II. fordulóján történő indulásról döntés
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        Varga László polgármester

3. Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 2011-2012. évi tanévről és 2012-2013. évi tanév kezdésről szóló beszámolójának elfogadása,
– Pedagógiai Program módosításának jóváhagyása,
– Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyása,
– 2012- 2013. évi tantárgyfelosztás jóváhagyása,
– túlóra keret és helyettesítési előirányzat módosítása         
Ea.: Kincsesné Kuthy Etelka mb. igazgató
        Wentzel Ferenc GÜB elnöke
                
4. Mézeskalács Óvoda 2011-2012. évi nevelési évről és a 2012-2013. évi nevelési év kezdéséről szóló beszámolójának elfogadása
Ea.: Regősné Báder Erika Óvodavezető
           
5.  Önkormányzat folyószámla-hitel szerződés futamidejének meghosszabbítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        Varga László polgármester

6. Hulladékgazdálkodási társulás létrehozásáról döntés
Ea.: Varga László polgármester
 
7. 2013. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
Ea.: Varga László polgármester

8. Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
            
9. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
Ea.:Varga László polgármester

10. Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem  jelezzék legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2012. szeptember 6.

                                    Varga László sk.
                                     polgármester

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések