2012. október 29-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2012 . október 25 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
    POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület 2012. október 29. (hétfő) napján,
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére


Napirendi pontok

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása    
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                           min. többség
         dr. Réz Zsolt jegyző

2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása                                        min. többség
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
         dr. Réz Zsolt jegyző

3. A településtisztaságról, a környezet- és természetvédelemről szóló rendelet módosítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                          min. többség
         dr. Réz Zsolt jegyző
                       
4. Dózsa György utca 17. szám alatti üzlethelyiség (régi/új fodrászüzlet) hasznosítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        Varga László polgármester
         dr. Réz Zsolt jegyző

5. Telenor Zrt-vel kötött bérleti szerződés kiegészítésének jóváhagyása  
Ea.: Varga László polgármester
         dr. Réz Zsolt jegyző

6. Perbál Sport Club által használt klubhelység hasznosítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        Varga László polgármester

7. 2013. évi költségvetést érintő kérdések megvitatása
Önkormányzati bevételek növelésére és kiadások csökkentésére vonatkozó javaslatok megvitatása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
         Varga László polgármester
         dr. Réz Zsolt jegyző

8. Önkormányzati adótartozások racionalizálása
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

9. 2013. évi eseményterv felülvizsgálata
Ea.: Varga László polgármester
         Kúti Mária Közösségi ház vezetője

10. Tájékoztató az önkormányzatot érintő államigazgatási feladatok átszervezéséről, a járási rendszer létrehozásának Perbál községet érintő hatásairól
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

11. Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
            
12. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
Ea.:Varga László polgármester

13. Egyebek
– temetési segély kérelem – zárt ülés

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem  jelezzék legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2012. október 25.

                                            Varga László sk.
                                            polgármester

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések