2012. november 26-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2012 . november 22 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

 M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2012. november 26. napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1.     Helyi adókról szóló rendelet módosítása                
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                     MIN. TÖBBSÉG
         dr. Réz Zsolt jegyző

2.    Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása         
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                     MIN. TÖBBSÉG
         dr. Réz Zsolt jegyző

3.     Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                     MIN. TÖBBSÉG
         dr. Réz Zsolt jegyző

4.      Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                     MIN. TÖBBSÉG
         dr. Réz Zsolt jegyző

5.    2013. évi költségvetési koncepció elfogadása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        Varga László polgármester
         dr. Réz Zsolt jegyző
    
6.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

7.          Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
            Ea.: Varga László polgármester

8.          Egyebek

Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2012. november 22.

                                           Varga László sk.
                                           polgármester

Hírek, aktualitások

Perbál – s erre egyre nagyobb a lakosság igénye -, őrzi gyöngyszemeit, éli, átörökíti hagyományait. Ilyen gyöngyszemek a perbáli receptek, melyek ott lapulnak a családok fiókjainak mélyén, s újra előkerülnek, „diva...

Tudnivalók az autópálya használat kapcsán: Autópálya kisokos...

Hirdetések