2012. március 26-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2012 . március 24 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület 2012. március 26. (hétfő) napján,
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére

Napirendi pontok

1. Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
             dr. Réz Zsolt jegyző

2. Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról tárgyalás
 – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság létszámának módosítása
      Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
              dr. Réz Zsolt jegyző

3.  Megbízott iskolaigazgató megválasztása
     Ea.: Varga László polgármester
             Wentzel Ferenc GÜB elnöke
             Kincsesné Kuthy Etelka igazgató-helyettes

4. Perbál Község 2011. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása
    Ea.: Orosz János r. őrnagy Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka
            Simon János Perbáli körzeti megbízott
            Klinger József Perbálért Polgárőr Egyesület Elnöke

5. Perbál SC 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
    Ea.: Galambos Zsolt Perbál SC elnöke 

6. Alapító okiratok módosítása
 – Önkormányzat
 – Polgármesteri Hivatal
  – Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola
 – Mézeskalács Óvoda
     Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
             dr. Réz Zsolt jegyző

7. Zsámért Társulási megállapodásának módosítása
     -Páty Önkormányzatának csatlakozása a társuláshoz
    Ea.: Varga László polgármetser
            Wentzel Ferenc GÜB elnöke
            dr. Réz Zsolt jegyző

8. Önkormányzat folyószámlahitel keretének megemelése
    Ea.: Varga László polgármester
             Wentzel Ferenc GÜB elnöke
9. 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása
      Ea.: Varga László polgármester
              Wentzel Ferenc GÜB elnöke

10. Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

11. Polgármester beszámolója két ülés között történt eseményekről
      Ea.: Varga László polgármester

12. Egyebek

Kérem a Tisztelt bizottsági tagokat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni.

Perbál, 2012. március 21.

                                                                                  Varga László
                                                                                  polgármester

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések